Робочі програми та силабуси навчальних дисциплін

 

ОР МАГІСТР

СИЛАБУСИ

МЕТОДОЛОГІЯ І МЕТОДИКА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ

УКРАЇНОЗНАВСТВО В КОНТЕКСТІ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ОСВІТИ

ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО ІСТОРИЧНОГО РОМАНУ

ПРИРОДА ХУДОЖНЬОГО МИСЛЕННЯ ПРЕДСТАВНИКІВ “ПОКУТСЬКОЇ ТРІЙЦІ”

ІСТОРІЯ ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧИХ ВЧЕНЬ І МЕТОДИКА АНАЛІЗУ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ

ЕМБЛЕМАТИЧНІ МЕХАНІЗМИ І ПРОЦЕСИ ХУДОЖНЬОГО ПІЗНАННЯ

ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКА ДРАМАТУРГІЯ І ТЕАТР

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

РОБОЧІ ПРОГРАМИ

МЕТОДОЛОГІЯ І МЕТОДИКА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ

УКРАЇНОЗНАВСТВО В КОНТЕКСТІ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ОСВІТИ

ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО ІСТОРИЧНОГО РОМАНУ

ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКА ДРАМАТУРГІЯ І ТЕАТР

 

ОР БАКАЛАВР

РОБОЧІ ПРОГРАМИ ОСНОВНИХ КУРСІВ

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ Х-ХVIII СТ.

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ 20-40 РР. ХІХ СТ.

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ 40-60 РР. ХІХ СТ.

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ КІНЦЯ ХІХ СТ.

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ ПОЧАТКУ ХХ СТ. МОДЕРНІЗМ.

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ КІНЦЯ ХХ СТ.

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ: ЛІТЕРАТУРНО-МИСТЕЦЬКИЙ ДИСКУРС

УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ

ЛІТЕРАТУРНЕ КРАЄЗНАВСТВО

ДИТЯЧА ЛІТЕРАТУРА

РОБОЧІ ПРОГРАМИ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН

ПСИХОЛОГІЯ ХУДОЖНЬОЇ ТВОРЧОСТІ

 

СИЛАБУСИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ: ЛІТЕРАТУРНО-МИСТЕЦЬКИЙ ДИСКУРС

УКРАЇНСЬКА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)

ФІЛОСОФІЯ

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА

ЛАТИНСЬКА МОВА

ВСТУП ДО СЛОВ`ЯНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ

СУЧАСНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС НА ПРИКАРПАТТІ

ПОЛІТОЛОГІЯ

ПРАВОЗНАВСТВО

СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

ЛІТЕРАТУРНЕ КРАЄЗНАВСТВО

БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ І ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ФОЛЬКЛОРИСТИКИ

СТАРОСЛОВ`ЯНСЬКА МОВА

ВСТУП ДО МОВОЗНАВСТВА

ВСТУП ДО ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА

ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ

ІСТОРИЧНА ГРАМАТИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ

ПСИХОЛОГІЯ

ПЕДАГОГІКА

СУЧАСНІ ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ

СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА МОВА

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

СТИЛІСТИКА І КУЛЬТУРА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

АТЕСТАЦІЯ (УКРАЇНСЬКА МОВА З МЕТОДИКОЮ ВИКЛАДАННЯ)

АТЕСТАЦІЯ (УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА З МЕТОДИКОЮ ВИКЛАДАННЯ)

ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА

ДИТЯЧА ЛІТЕРАТУРА

УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ

ВИРАЗНЕ ЧИТАННЯ

УКРАЇНСЬКА ДІАЛЕКТОЛОГІЯ

 ОРФОГРАФІЧНИЙ ПРАКТИКУМ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

АНГЛІЙСЬКА МОВА

НІМЕЦЬКА МОВА

ФРАНЦУЗЬКА МОВА

ПОЛЬСЬКА МОВА

ОСНОВИ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ

ВІКОВА Й ПЕДАГОГІЧНА ПСИХОЛОГІЯ: НА ДОПОМОГУ ВЧИТЕЛЕВІ

ПСИХОЛОГІЯ ХУДОЖНЬОЇ ТВОРЧОСТІ

ПСИХОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛІТЕРАТУРНОГО ТАЛАНТУ

ГОЛОВНІ СИЛИ ТВОРЧОГО СИНТЕЗУ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧА КОНЦЕПЦІЯ ІВАНА ФРАНКА

ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТОПОНІМІКИ ПРИКАРПАТТЯ

ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРИВАТОЛОГІЇ

ТРАДИЦІЙНІ І НОВІ ПІДХОДИ В УКРАЇНСЬКІЙ МОРФОЛОГІЇ

КОГНІТИВНІ АСПЕКТИ СЛОВОТВОРУ

СЛОВНИКОВА РОБОТА НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

ШКІЛЬНЕ БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО

ЕТИКЕТ І КУЛЬТУРА ПЕДАГОГІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ

СКЛАДНІ ВИПАДКИ МОРФОЛОГІЧНИХ ЯВИЩ У ШКІЛЬНОМУ КУРСІ

ЕЛЕМЕНТИ ЛІНГВОАНАЛІЗУ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

ЕЛЕМЕНТИ ЕТИМОЛОГІЇ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ

НОВІ ПРАВОПИСНІ НОРМИ В ШКІЛЬНОМУ КУРСІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

МІСЦЕВІ ДІАЛЕКТИ І ЛІТЕРАТУРНА МОВА: МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ В ШКОЛІ

ІМЕННІ І ДІЄСЛІВНІ МОРФОЛОГІЧНІ КАТЕГОРІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ У НАУКОВІЙ ГРАМАТИЦІ ТА ШКІЛЬНОМУ КУРСІ МОРФОЛОГІЇ

ОСНОВИ КОМУНІКАТИВНОЇ ЛІНГВІСТИКИ

ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКА ПРОЗА 30 РР. ХХ СТОЛІТТЯ В КОНТЕКСТІ ШКІЛЬНОЇ ПРОГРАМИ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НОВІТНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ В ШКОЛІ

УКРАЇНСЬКА ДРАМАТУРГІЯ ТА ТЕАТР В КОНТЕКСТІ ШКІЛЬНОЇ ПРОГРАМИ

ТВОРЧА ЛАБОРАТОРІЯ ПИСЬМЕННИКА: НА ДОПОМОГУ ВЧИТЕЛЕВІ

НОВІ ТВОРИ В ПРОГРАМІ З УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ЛІТЕРАТУРНА ДІАСПОРА НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

СИНТЕЗ МИСТЕЦТВ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ ДЛЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ

ЛІТЕРАТУРНО-МИСТЕЦЬКІ ТЕЧІЇ І СТИЛІ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ В ШКІЛЬНІЙ ПРОГРАМІ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ШЕВЧЕНКОЗНАВСТВА: НА ДОПОМОГУ ВЧИТЕЛЕВІ

ФРАНКОЗНАВСТВО В СИСТЕМІ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

ОГЛЯДОВІ ТЕМИ НА УРОКАХ ЛІТЕРАТУРИ В СТАРШИХ КЛАСАХ

ВИВЧЕННЯ ТВОРЧОСТІ ПИСЬМЕННИКІВ-ШІСТДЕСЯТНИКІВ У ШКОЛІ