Бакалаврські роботи

 

Спеціальність −  035 Філологія 035.01 Українська мова і література

Денна форма навчання

№ з/п ПІБ студента Уточнена тема роботи Науковий керівник Рецензент
1. Рошко Тетяна Василівна

 

Мала проза В. Домонтовича. Проблематика: жанрово-стильова специфіка

 

к.ф.н., доц.

Курінна Н. С.

к.ф.н., доц.

Бабій І. О.

2. Кухар Ольга Ігорівна Жанрова своєрідність роману О. Забужко «Музей покинутих секретів»

 

д.ф.н., проф.

Мафтин Н. В.

к.ф.н., доц..

Ципердюк О.Д.

3. Сірко Ірина Василівна Синтез родів і жанрів у повісті І. Франка «Сойчине крило»

 

д.ф.н., проф.

Голод Р. Б.

к.ф.н., доц.

Лазарович О. М.

4. Король Андріана Андріївна Художні особливості сучасної української прози останнього десятиліття (на матеріалі романів С. Жадана «Ворошиловград» та «Інтернат»)

 

к.ф.н., проф.

Слоньовська О. В.

 

к.ф.н., доц.

Пославська Н. М.

 

5. Куніцка Надія Михайлівна Жанрово-стильові особливості прози про АТО

 

к.ф.н., проф.

Слоньовська О. В.

 

к.ф.н., доц..

Джочка І. Ф.

 

6. Бренич Софія Олегівна Еволюція естетичної свідомості І. Франка ( на матеріалі трьох редакцій повісті «Boaconstrictor»)

 

д.ф.н., проф.

Голод Р. Б.

к.ф.н., доц.

Лазарович О. М.

7. Кудельницька Любов Юріївна Роман В. Винниченка «Записки кирпатого Мефістофеля» у тогочасній українській прозі ХХ ст. д.ф.н., проф.

Солецький О. М.

к.ф.н., доц.

Волощук Г. М.

8. Петруняк Ольга Василівна Образ міста у творчості Б. Нижанківського

 

д.ф.н., проф.

Мафтин Н. В.

к.ф.н., доц.

Бабій І. О.

9. Гачка Аліна Василівна Психологічна домінанта творчості Григора Тютюнника

 

д.ф.н., проф.

Мафтин Н. В.

к.ф.н., доц.

Семенюк О. А.

10. Яцків Вікторія Дмитрівна Жанрово-стильові особливості у творчості Максима Кідрука

 

к.ф.н., доц.

Залевська О. М.

к.ф.н., доц.

Пена Л. І.

11. Приймак Марія Михайлівна Проза Ганни Медвідь: система образів і характерів

 

к.ф.н., доц.

Залевська О. М.

к.ф.н., доц.

Бабій І. О.

 

 

Спеціальність        014 Середня освіта 014.01 Українська мова і література

Денна форма навчання

№ з/п ПІБ студента Уточнена тема роботи Науковий керівник Рецензент
1. Бабій Аліна Олегівна Методика вивчення творчості Ольги Кобилянської в школі к.ф.н., доц.

Вівчарик Н. М.

к.ф.н., доц.

Іванишин Н. М.

2. Вірста Тетяна Василівна Методика вивчення творчості В.Винниченка в школі к.ф.н., доц.

Вівчарик Н. М.

к.ф.н., доц.

Джочка І. Ф.

3. Возняк Діана Євгеніївна Теоретико-методичні аспекти вивчення повісті «Аргонавти» Степана Процюка у 7 класі д.ф.н., проф.

Солецький О. М.

к.ф.н., доц.

Волощук Г. М.

4. Волощук Діана Романівна Художній світ Сергія Жадана (навчально-методичні акценти вивчення творчості у закладах загальної середньої освіти) д.ф.н., проф.

Солецький О. М.

к.ф.н., доц.

Васильчук М.М.

5. Бажан Мар’яна Петрівна Проза Дари Корній: особливості художнього мислення як предмет і об’єкт вивчення у школі д.ф.н., проф..

Хороб С. І.

д.ф.н., проф..

Голянич М. І.

6. Осташук Аліна Василівна Ліричний світ поетеси Власти Власенко і методика його подачі у школі д.ф.н., проф..

Хороб С. І.

д.ф.н., проф..

Голянич М. І.

7. Максимчук Тетяна Іванівна Роман  Юрія Андруховича «Рекреації» на уроках позакласногочитання в 11 класы к.п.н, проф..

Слоньовська О. В.

к.ф.н., доц..

Пославська Н. М.

8. Гаврилюк Зоряна Олегівна Поетика імпресіонізму в класичній та сучасній українській літературі та методичні рекомендації вивчення в школі к.ф.н., доц..

Процюк Л. Б.

к.ф.н., доц..

Думчак І. М.

9. Березовська Христина Михайлівна Солярні образи у творості Михайла Коцюбинського к.ф.н., доц..

Баран Є. М.

к.ф.н., доц..

Пітель В. І.

10. Крук Василина Володимирівна Художні особливості лірики Івана Франка д.ф. н., проф.Голод Р. Б. к.ф.н.,доц..

Лазарович О. М.

 

Спеціальність −  035 Філологія 035.01 Українська мова і література

Заочна форма навчання

№ з/п ПІБ студента Уточнена тема роботи Науковийкерівник Рецензент
1. Томашук Ганна Володимирівна Естетико-символічне наповнення творчості Марії Ткачівської ( на матеріалі романів «Голос перепілки» та «Тримай мене, ковзанко») д.ф.н., проф.

Мафтин Н. В.

к.ф.н., доц.

Бабій І. О.

2. Остапюк Ольга Ярославівна Історичні поеми – хроніки С. Руданського ( “Мазепа гетьман український”, “Іван Скоропада”, “Павло Полуботок” та ін) д.ф.н., проф.

Мафтин Н. В.

к.ф.н., доц..

Ципердюк О.Д.

8. Якименко Ольга Володимирівна «Лірична проза Євгена Гуцала: стильові домінанти крізь призму жанру» д.ф.н., проф.

Мафтин Н. В.

к.ф.н., доц.

Семенюк О. А.

9. Сас Віталія Михайлівна «Художні особливості роману У. Самчука «На твердій землі» д.ф.н., проф.

Хороб С. І.

д.ф.н., проф.

Голянич М. І.

 

Спеціальність        014 Середня освіта 014.01 Українська мова і література

Заочна форма навчання

№ з/п ПІБ студента Уточнена тема роботи Науковийкерівник Рецензент
3. Марцинюк Христина Михайлівна

 

Методика вивчення драматургії Винниченка у закладах загальної середньої освіти д.ф.н., проф.

Солецький О. М.

к.ф.н., доц.

Ковальчук М. П.

8. Мацьків Віра Юріївна Драматургія Олександра Олеся: поетика і проблематика (“По дорозі в казку”, “Танець життя”, “Земля обітована”, “Ніч на полонині”) к.ф.н., доц..

Процюк Л. Б.

к.ф.н., доц..

Пена Л. І.