СИЛАБУСИ 2023

014 Середня освіта (Українська мова і література)

ОР Бакалавр

Історія України переглянути
Історія української культури: літературно-мистецький дискурс переглянути
Вступ до спеціальності переглянути
Латинська мова переглянути
Іноземна мова переглянути
Основи наукових досліджень та академічна доброчесність переглянути
Вступ до мовознавства переглянути
Вступ до літературознавства переглянути
Дитяча література переглянути
Педагогіка переглянути
Загальна та вікова психологія переглянути
Теорія літератури переглянути
Усна народна творчість переглянути
Історія української літератури переглянути
Сучасна українська літературна мова переглянути
Літературне краєзнавство переглянути
Лінгводидактичні засади вивчення елементів історичної граматики в середній школі переглянути
Українська діалектологія переглянути
Стилістика і культура української мови переглянути
Історія української літературної мови переглянути
Методика викладання української мови переглянути
Методика викладання української літератури переглянути
Орфографічний практикум з української мови переглянути
Виразне читання переглянути
Курсова робота з психолого-педагогічних дисциплін або методики викладання переглянути
Практики переглянути
Сучасні освітні технології переглянути
Польська мова переглянути
Психологія художньої творчості українських письменників переглянути
Літературознавча концепція Івана Франка переглянути
Словникова робота на уроках української мови переглянути
Етикет і культура педагогічного спілкування переглянути
Елементи етимології на уроках української мови в загальноосвітній школі переглянути
Західноукраїнська та еміграційна проза 20-30-х років ХХ ст. переглянути
Українська драматургія та театр у контексті шкільної програми переглянути
Нові твори в програмі з української літератури переглянути
Літературна діаспора на уроках української літератури переглянути
Синтез мистецтв в українській літературі для старшокласників переглянути
Актуальні проблеми сучасного шевченкознавства: на допомогу майбутньому вчителеві переглянути
Оглядові теми на уроках української літератури переглянути

 

ОР Магістр

Іноземна мова за профспрямуванням переглянути
Методологія і методика наукових досліджень та академічна доброчесність переглянути
Сучасні інформаційні технології в освіті переглянути
Українознавство переглянути
Охорона праці в галузі переглянути
Історія лінгвістики та теорія мови переглянути
Методика викладання української мови та української літератури в закладах освіти різних рівнів акредитації переглянути
Методика викладання української мови та української літератури в ЗВО переглянути
Педагогіка і психологія вищої школи переглянути
Теоретико-прагматичні аспекти етнолінгвістики переглянути
Тенденції розвитку української літератури ХХІ століття переглянути
Філософія освіти переглянути
Освітній менеджмент переглянути
Західноукраїнська драматургія і театр переглянути
Документознавство в сфері освіти переглянути
Методика аналізу поетичного тексту переглянути
Становлення і розвиток української літературної мови в Галичині переглянути
Емблематичні механізми і процеси художнього пізнання переглянути