Випускники

Юрчишин Віта Миколаївна – доктор філософії, асистент кафедри англійської філології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

У 2006 вступила на факультет іноземних мов  Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. У 2011 р. отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Мова та література (англійська)» та здобула кваліфікацію філолога, викладача англійської, німецької мов та зарубіжної літератури.

З 2011 по 2019 рр. працювала в Івано-Франківській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів № 1 з поглибленим вивченням англійської мови на посаді вчителя англійської мови.

З 2019 по 2021 рр. навчалася в аспірантурі та виконала дисертацію на тему «Лінгвопрагматичні характеристики сатири в британському медійному дискурсі» у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника відповідно до освітньо-наукової програми «Філологія». У спеціалізованій вченій раді Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника здобула ступінь доктора філософії, галузь знань 03 Гуманітарні науки, спеціальність 035 Філологія, про що рішення набрало чинності з 22 лютого 2022 р. Є автором наукових публікацій у фахових журналах присвячених вивченню сатири у медійному дискурсі.

«Говорять, що наука – це глибоке джерело, із якого ми черпаємо глибокі знання, корисні навички та безцінний досвід. Щиро вдячна університету за можливість почерпнути ці унікальні знання та ділитися ними вже зі своїми студентами!»

 

Тацакович Уляна Тарасівна – докторка філософії, асистентка кафедри англійської філології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

У 2018 році вступила на навчання в аспірантуру за спеціальністю 035 Філологія. У 2021 році захистила дисертацію на тему «Лінгвокогнітивні засади відтворення інтертекстуальності в українському перекладі (на матеріалі англомовної художньої прози XX – XXI ст.)» (під науковим керівництвом к.філол.н., доц. Ікалюк Л.М.) у спеціалізованій вченій раді Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника і здобула ступінь доктора філософії.

Авторка наукових та науково-методичних публікацій з перекладознавства, когнітивної лінгвістики.

“Навчання в аспірантурі значно поглибило моє зацікавлення наукою та перекладацькою діяльністю, а також розширило мої наукові горизонти. Цим я завдячую своїй науковій керівниці та викладачам програми. Їхня підтримка й наша плідна співпраця сприяли успішному захисту й дали натхнення та мотивацію на продовження роботи за спеціальністю”.

 

Хома Володимир Петрович – доктор філософії, доцент кафедри іноземних мов для гуманітарних факультетів факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка.

Є автором понад 10 статей та понад 40 тез доповідей на міжнародних і вітчизняних науково-практичних конференціях та семінарах.

У 2018 році закінчив факультет іноземних мов ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» та отримав диплом магістра (спеціальність – філологія, англійська мова і література, кваліфікація – філолог, викладач англійської мови і літератури, французької мови, перекладач), та вступив до аспірантури університету на кафедру англійської філології.

У 2021 році захистив дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії на тему «Концепт САМОВІДЧУЖЕННЯ / SELF-ALIENATION у когнітивно-стилістичному вимірі (на матеріалі англомовної науково-фантастичної прози ХХ-ХХІ століть)» (науковий керівник – д.ф.н., проф. Бистров Я.В.) та здобув науковий ступінь доктора філософії (спеціальність 035 Філологія).

“Хочу висловити слова вдячності дружньому викладацькому колективу кафедри англійської філології та факультету іноземних мов, які щедро ділилися зі студентами та аспірантами своїми знаннями і досвідом, ставилися до них із розумінням, вселяли віру у власні сили та можливості й підтримували на усіх етапах навчання”.

“Окремо хочу подякувати своєму науковому керівникові, д.ф.н., проф. Бистрову Якову Володимировичу, який упродовж усього періоду написання дисертаційного дослідження надавав кваліфіковані, доречні й цінні поради та чия допомога посприяла успішному захисту і здобуттю омріяного наукового ступеня”.

Монастирська Христина Романівна – докторка філософії, постдок Орхуського університету (Данія) (стипендійна програма "Scholars at Risk Ukraine" (SARU) (Данія)).

У 2010 вступила на факультет іноземних мов Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. У 2015 р. отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Мова та література (англійська)» та здобула кваліфікацію філолога, викладача англійської, німецької мов та зарубіжної літератури.

У 2016 році вступила на навчання в аспірантуру за спеціальністю 035 Філологія. У 2020 році захистила дисертацію на тему «Мовно-естетичні функції алегорії (на матеріалі україномовного художнього тексту)» (під науковим керівництвом д.філол.н., проф. Кононенка В.І.) у спеціалізованій вченій раді Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника і здобула ступінь доктора філософії.

З вересня 2016 по вересень 2022 – асистент кафедри англійської філології факультету іноземних мов Прикарпатського національного університету.

Авторка наукових та науково-методичних публікацій з функційно- семантичного аналізу, медіалінгвістики та гумористичних студій, а також викладачка курсу української мови Beginner’s Ukrainian Орхуського університету (Данія).

«Наш життєвий шлях може бути сповненим злетів, а також падінь і тільки нам вирішувати чи ми готові прийняти виклик і йти до мети. Щиро вдячна університету, а особливо науковому керівникові та рідній кафедрі, за можливість удосконалення та формування як зрілої досвіченої особистості! Ступінь доктора філософії – мій козир».