Слоньовська Ольга Володимирівна

Кандидат педагогічних наук, професор

CV Викладача

Персональна інформаціяОсновні публікаціїНавчальні дисципліниКонтакти

Народилася 1960 року в селі Ценява на Коломийщині в багатодітній сім’ї. Закінчила Коломийську СШ № 2, пізніше – Івано-Франківський педінститут. Спогади про дитинство калейдоскопічні. З ранніх літ – тяжкий труд, повна опіка над молодшими, безпощадна кара за недогляд і дитячі пустощі. Строгі мамині очі і добрі – батькові. А ще – самовільні мандри на зарослі непрохідними хащами хатнища вирваних радянською владою з коренем хуторян, у безмежні поля, в далекий сусідній ліс. Знаю, як стіною стоять голубі жита, в яких червоно квітне кукіль і синьо – волошки. Та й самі жита цвітуть: прямо на очах колосся вистрелює золотими паличками на тоненьких ниточках. Люблю, як у лісі ще не знайдені, але вже присутні, пахнуть перші білі гриби, як на тарелях павутини блищить вранішня роса, як дозріває малина і як, неначе немовлятка з чепчиків, виглядають на світ лісові горішки. Розрізняю голоси всіх польових і лісових птахів. Знаю, як у низенькому кущі гніздиться соловейко, а на черемсі будує своє абияке гніздо (того й гляди – пташенята повипадають!) легковажна горлиця. У дитинстві ластівки, синички й метелики сідали мені на плече або на долоню. Зараз таке стається все рідше. З тварин люблю собак і коней. Зі звірів – вовків, пантер і левів. Але патологічно ненавиджу зоопарки. Від них мене болить серце. Своїх дітей дивитися на поневолених звірів ніколи не водила. Люблю місячні ночі, сонце, дощ, завірюхи, добре взуття і зручний одяг.

У житті довелося їсти і чорний хліб, і білий. На початку 80-х цілий рік КДБ прикладав драконівські зусилля, щоб зробити мене «сексотом». Не зламали, хоча зламати могли. Зате назавжди вбили в мені страх.

Не сприймаю стовпотворінь «масовки». Не почуваюся стадною істотою. Не «розчиняюся» в жодному різномастому гурті, на територію душі чужих не впускаю. Дуже перебірлива у приятелюванні. Не виношу брехні. Не жалію слабодухих і нікчемних чоловіків і авантюрних жінок. Кажу правду у вічі. Нікому не заздрю і заздрити не раджу. Поважаю талановитих і благородних. На моєму життєвому шляху вони таки зустрічалися!

Займаюся викладацькою роботою. Кандидат педагогічних наук, професор. Член НСПУ. Є автором 49 книг. Серед них – збірки поезій, підручники, посібники, монографії. Нагороджена орденом княгині Ольги, медалями «За заслуги» й «За заслуги перед Прикарпаттям». Остання нагорода – цяцька-фікція, але естетично найкрасивіша. Медаль «За заслуги» – військова. Нею мене відзначили хлопці-«афганці» за книгу в «Афганістані, в „чорнім тюльпані”», що писалася протягом десяти літ кров’ю мого серця, тому й вона, й нагорода для мене особливо дорогі.

Sloniovska Olha Volodymyrivna

PhD / Candidate of Pedagogical Sciences, Full Professor

Born into the family with many children in the village of Tseniava of Kolomyia District in 1960. Finished Kolomyia Secondary School № 2, later − Ivano-Frankisk Pedagogical Institute. My memories of the childhood are kaleidoscopic. From early years – hard work, full-time care of the younger ones, merciless punishment for neglect and childish pranks. My mother’s strict eyes and my father’s kind ones. And what’s more – unauthorized trips to the overgrown with impenetrable thicket houses of hamlet inhabitants rooted out by the Soviet power, to boundless fields, to a faraway neighbouring forest. Know how blue fields, in which corncockles are blooming red and cornflowers – deep blue, are standing as a wall. And the very ryes are also in blossom: right in front of your eyes their ears are shooting golden sticks on thinnish threads. Love how in the forest, not yet found but already present, the first porcini mushrooms smell, how on the dishes of a spiderweb the morning dew is glittering, how raspberries are ripening and how, similar to infants from their bonnets, hazelnuts are peeping out into the world. Differentiate voices of all field and forest birds. Know how a nightingale is nesting in a low bush, and a frivolous turtledove is building her poor nest on a bird cherry tree (just watch – her chicks are about to fall out!). In my childhood swallows, tits and butterflies sat on my shoulder or on my palm. Now such things are getting rarer. Among animals I like dogs and horses. Among beasts – wolves, panthers and lions. But pathologically hate zoos. They make my heart ache. I have never taken my children to look at beasts in captivity. I love moonlit nights, the sun, the rain, snowstorms, good quality footwear and comfortable clothes.

In life I had to eat both brown and white bread. At the beginning of the 80s for the whole year the KGB applied draconian efforts in order to turn me into a “stool pigeon”. They didn’t break me, though they could. But they killed fear in me forever.

Dislike the babel of “masses”. Don’t feel like a gregarious creature. Don’t “dissolve” in any miscellaneous company, don’t admit strangers onto the territory of my soul. Very choosy about friends. Don’t tolerate a lie. Feel no pity for chicken-hearted and good-for-nothing men as well as for adventurous women. Tell the truth in the face. Don’t envy anyone and advise against feeling envious. Respect the talented and the noble. I did encounter them on my life path!

I am in teaching. PhD / Candidate of Pedagogical Sciences, Full Professor. A member of the National Writers’ Union of Ukraine. The author of 49 books. Among them – collections of verses, textbooks, manuals, monographs. Was awarded the Order of Princess Olha, medals “For Merit” and “For Merit to Prykarpattia”. The latter award is a toy-fiction, however aesthetically it is the most beautiful. The medal “For Merit” is military. The boys-Afghans honoured me with it for the book “In Afghanistan, in «the Black Tulip»” (“V Afhanistani, «v Chornyim Tiulpani»”), that had been written for ten years with the blood of my heart, that’s why I hold both it and the award especially dear.

Вибрані публікації

Наукові публікації:

Національні домени як метафізичні об’єкти трансцендентного впливу на міфопоетичну парадигму місії українського державотворення (на матеріалі літератури української діаспори 20–50-х років)

Подвижництво вченого: Володимирові Качкану–75!

Монографія “Слід невловимого Протея”

Поетичні збірки:

«Гілочка глоду» (1986)
«Гердани»
«Соната для коханого» (2002)
«Це потрібно не мертвим. Це потрібно живим»
«Джоконда» (2004)
«Зимове яблуко»

«У камуфляжі й бронежилеті» (2023)

Проза:
«В Афганістані, в “чорнім тюльпані”…» 
“Дівчинка на кулі”

Автор більше 100 наукових статей

У співавторстві з професором Пасічником Є.А. написала “Робочий зошит з української літератури учня 5 класу” (1999), підручники “Українська література. 5 клас” (1998, 2000, 2002), “Українська література. 6 клас” (2000, 2002), “Українська література. 7 клас” (2002, 2004), які вийшли друком у видавництвах “Освіта” та “Арт-Освіта”.

Створений ще у кінці дев’яностих років у співавторстві з академіком Стельмаховичем М.Г., у 2002 році побачив світ диференційований буквар “Хрещатий барвінок” (післямова професора Б.Остафійчука).

Також є автором посібників “Конспекти уроків з української літератури. 10 клас” (1997, 2000, 2002), “Конспекти уроків з української літератури. Нове прочитання творів. 9 клас” (2000, 2002), “Конспекти уроків з української літератури. 11 клас” (2001, 2002), співавтором науково-методичних посібників “Вивчення української літератури: Методичні поради. Розробки уроків. Матеріали для інтеграції. 9 клас”, “Вивчення української літератури: Методичні поради. Розробки уроків. Матеріали для інтеграції. 10 клас”, “Вивчення української літератури: Методичні поради. Розробки уроків. Матеріали для інтеграції. 11 клас”, які вийшли друком у Києві, Кам’янці-Подільському, Харкові.

 


Методика викладання української літератури

Методика викладання української літератури у вищій школі

Courses Taught

Methods of Teaching Ukrainian Literature

Methods of Teaching Ukrainian Literature in Higher School 


E-mail: olha.slonovska@ukr.net
Тел: 59-60-74
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника