Навчально-методичні матеріали

ОР МАГІСТР

Методологія і методика наукових досліджень та академічна доброчесність. Методичні рекомендації

Методологія і методика наукових досліджень та академічна доброчесність. Самостійна робота

Методологія і методика наукових досліджень та академічна доброчесність. Контрольні роботи

Методологія і методика  наукових досліджень та академічна доброчесність. Рекомендації щодо недопущення помилок при написанні магістерської праці

Українознавство в контексті становлення і розвитку національної освіти. Тести

Українознаство в контексті становлення і розвитку національної освіти. Самостійна робота

Українознавство в контексті становлення і розвитку національної освіти. Програмові вимоги

Українознавство в контексті становлення і розвитку національної освіти. Контрольні роботи

Українознавство в контексті становлення і розвитку національної освіти. Методичні рекомендації

Західноукраїнська драматургія і театр. Методичні рекомендації

Західноукраїнська драматургія і театр. Самостійна робота

Західноукраїнська драматургія і театр. Література до курсу

Західноукраїнська драматургія і театр. Допоміжні матеріали

Західноукраїнська драматургія і театр. Словничок до курсу

Західноукраїнська драматургія і театр. Тести (зразки)

Західноукраїнська драматургія і театр. Програмові вимоги

 

 

                                            ОР БАКАЛАВР

Методика викладання української літератури

БАКАЛАВРАТ БАКАЛАВРСЬКА РОБОТА З МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

БАКАЛАВРАТ ТЕМИ КУРСОВИХ, БАКАЛАВРСЬКИХ І НА ПЕРСПЕКТИВУ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ З МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

БАКАЛАВРАТ ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

БАКАЛАВРАТ ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА АРГЕНТИНСЬКИЙ (АВСТРАЛІЙСЬКИЙ) ДОЩ, МЕТОД ГРОНУВАННЯ, СЕНКАН, МЕТОД ФАНФІКІВ,СХЕМИ

Психологія художньої творчості

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Теорія літератури

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Основи поетики

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ

Атестація

ПРОГРАМОВІ ВИМОГИ ДО ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ З УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ З МЕТОДИКОЮ ВИКЛАДАННЯ (ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ)

ПРОГРАМОВІ ВИМОГИ ДО ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ З УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ З МЕТОДИКОЮ ВИКЛАДАННЯ (ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ)

 

Дитяча література

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. ПРОГРАМОВІ ВИМОГИ

Усна народна творчість

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. ПРОГРАМОВІ ВИМОГИ

Історія української літератури Х-ХVIII

 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

Історія української літератури кінець ХІХ – початку ХХ століття. Модернізм

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Історія української літератури 20-40-х років ХІХ століття

Історія української літератури 40-60-х років ХІХ століття

Історія української літератури кінця ХІХ – початку ХХ століття

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Історія української літератури  кін. ХХ століття

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Історія української літератури першої половини ХХ століття

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Історія української літератури другої половини ХХ століття

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ПРОГРАМОВІ ВИМОГИ

Вступ до літературознавства

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Історія української культури: літературно-мистецький дискурс

БАЗА ТЕСТІВ

ЛЕКЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ

Методика викладання української літератури

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Основи літературно-редакторської майстерності

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Література української діаспори

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Виробнича навчально-виховна практика

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Виразне читання

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ПРОГРАМОВІ ВИМОГИ

 

Курсова робота з української літератури

Літературне краєзнавство

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Історія української літератури ХХ століття

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

ТЕСТУВАННЯ