Освітні програми та забезпечення спеціальностей

Спеціальність 014 Середня освіта

Спеціалізація 014.01 Українська мова і література

ОР Бакалавр

Освітня програма 2022

Освітня програма (2016)

Відгуки стейкхолдерів на ОП

Навчальний план 2016

Навчальний план 2019

Навчальний план 2022

Пояснювальна записка

Відомості про матеріально-технічне забезпечення

Відомості про навчально-методичне забезпечення

Відомості про інформаційне забезпечення

Зведені відомості

ПРОТОКОЛ ОБГОВОРЕННЯ ЗАУВАЖЕНЬ І ПРОПОЗИЦІЙ ЕГ НАЦІОНАЛЬНОГО АГЕНТСТВА, ЯКА ПРОВОДИЛА АКРЕДИТАЦІЙНУ ЕКСПЕРТИЗУ ОП СЕРЕДНЯ ОСВІТА (УКРАЇНСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА) БАКАЛАВРСЬКОГО РІВНЯ

Протоколи обговорення та внесення змін до проєкту ОП

Спеціальність 014 Середня освіта (Українська мова і література)

ОР Магістр

Освітня програма 2016

Освітня програма 2020

Навчальний план 2020

Відгуки стейкхолдерів на ОП

Навчальний план 2018

Навчальний план 2020

Пояснювальна записка

Відомості про кадрове забезпечення

Відомості про матеріально-технічне забезпечення

Відомості про навчально-методичне забезпечення

Відомості про інформаційне забезпечення

Зведені відомості

Відомості про самооцінювання