Освітні програми та забезпечення спеціальностей

Спеціальність 014 Середня освіта

Спеціалізація 014.01 Українська мова і література

ОР Бакалавр

Освітня програма 2022

Освітня програма (2016)

Відгуки стейкхолдерів на ОП

Навчальний план 2016

Навчальний план 2019

Навчальний план 2022

Пояснювальна записка

Відомості про матеріально-технічне забезпечення

Відомості про навчально-методичне забезпечення

Відомості про інформаційне забезпечення

Зведені відомості

ПРОТОКОЛ ОБГОВОРЕННЯ ЗАУВАЖЕНЬ І ПРОПОЗИЦІЙ ЕГ НАЦІОНАЛЬНОГО АГЕНТСТВА, ЯКА ПРОВОДИЛА АКРЕДИТАЦІЙНУ ЕКСПЕРТИЗУ ОП СЕРЕДНЯ ОСВІТА (УКРАЇНСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА) БАКАЛАВРСЬКОГО РІВНЯ

Протоколи обговорення та внесення змін до проєкту ОП

Спеціальність 014 Середня освіта (Українська мова і література)

ОР Магістр

Освітня програма 2016

Освітня програма 2020

Освітня програма 2023 (проєкт)

Навчальний план 2023 (проєкт)

Навчальний план 2020

Відгуки стейкхолдерів на ОП

Навчальний план 2018

Навчальний план 2020

Пояснювальна записка

Відомості про кадрове забезпечення

Відомості про матеріально-технічне забезпечення

Відомості про навчально-методичне забезпечення

Відомості про інформаційне забезпечення

Зведені відомості

Відомості про самооцінювання

Протоколи обговорення до проєкту ОП (2023)