Cилабуси навчальних дисциплін

ОР МАГІСТР

ІНОЗЕМНА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ

МЕТОДОЛОГІЯ І МЕТОДИКА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ 1

МЕТОДОЛОГІЯ І МЕТОДИКА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ 2

УКРАЇНОЗНАВСТВО

ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ СЛОВЕСНОСТІ

ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ

ІСТОРІЯ ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧИХ ВЧЕНЬ І МЕТОДИКА АНАЛІЗУ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ РІЗНИХ РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ У ЗВО

ТЕОРЕТИКО-ПРАГМАТИЧНІ АСПЕКТИ ЕТНОЛІНГВІСТИКИ

ВИРОБНИЧА ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ

ВИРОБНИЧА ПЕДАГОГІЧНА (АСИСТЕНТСЬКА) ПРАКТИКА

ОСВІТНІЙ МЕНЕДЖМЕНТ

ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНО-СТРАТЕГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ

КУРСОВА РОБОТА З МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

СТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ ТЕКСТОТВОРЕННЯ

ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКА ДРАМАТУРГІЯ І ТЕАТР

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ ХХІ СТОЛІТТЯ

“СТАНІСЛАВСЬКИЙ ФЕНОМЕН” У СУЧАСНОМУ ЛІТЕРАТУРНОМУ ПРОЦЕСІ

ГРАМАТИЧНИЙ МОВНИЙ АНАЛІЗ ЯК МЕТОД НАВЧАННЯ РІДНОЇ МОВИ

ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО У СФЕРІ ОСВІТИ

МЕТОДИКА АНАЛІЗУ ПОЕТИЧНОГО ТЕКСТУ

МЕТОДОЛОГІЧНІ КОНЦЕПЦІЇ ІВАНА ФРАНКА

СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ В ГАЛИЧИНІ

ЕМБЛЕМАТИЧНІ МЕХАНІЗМИ І ПРОЦЕСИ ХУДОЖНЬОГО ПІЗНАННЯ

 

ОР БАКАЛАВР

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ: ЛІТЕРАТУРНО-МИСТЕЦЬКИЙ ДИСКУРС

УКРАЇНСЬКА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)

ФІЛОСОФІЯ

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА

ЛАТИНСЬКА МОВА

ВСТУП ДО СЛОВ`ЯНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ

СУЧАСНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС НА ПРИКАРПАТТІ

ПОЛІТОЛОГІЯ

ПРАВОЗНАВСТВО

СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

ЛІТЕРАТУРНЕ КРАЄЗНАВСТВО

БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ І ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ФОЛЬКЛОРИСТИКИ

ВСТУП ДО МОВОЗНАВСТВА

ВСТУП ДО ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА

ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ

ІСТОРИЧНА ГРАМАТИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ

ПСИХОЛОГІЯ

ПЕДАГОГІКА

СУЧАСНІ ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ

СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА МОВА (Лексикологія і фразеологія)

СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА МОВА (Фонетика)

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ (початку ХІХ ст.) (2 курс І сем)

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ (40 – 60-ті рр. ХІХ ст.) (2 курс ІІ сем)

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ (3 курс І сем)

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ (3 курс ІІ сем)

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ (4 курс І сем)

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ (4 курс ІІ сем)

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

СТИЛІСТИКА І КУЛЬТУРА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

АТЕСТАЦІЯ (УКРАЇНСЬКА МОВА З МЕТОДИКОЮ ВИКЛАДАННЯ)

АТЕСТАЦІЯ (УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА З МЕТОДИКОЮ ВИКЛАДАННЯ)

ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА

ДИТЯЧА ЛІТЕРАТУРА

УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ

ВИРАЗНЕ ЧИТАННЯ

УКРАЇНСЬКА ДІАЛЕКТОЛОГІЯ

 ОРФОГРАФІЧНИЙ ПРАКТИКУМ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

АНГЛІЙСЬКА МОВА

НІМЕЦЬКА МОВА

ФРАНЦУЗЬКА МОВА

ПОЛЬСЬКА МОВА

ОСНОВИ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ

ВІКОВА Й ПЕДАГОГІЧНА ПСИХОЛОГІЯ: НА ДОПОМОГУ ВЧИТЕЛЕВІ

ПСИХОЛОГІЯ ХУДОЖНЬОЇ ТВОРЧОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ

ПСИХОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛІТЕРАТУРНОГО ТАЛАНТУ

ГОЛОВНІ СИЛИ ТВОРЧОГО СИНТЕЗУ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧА КОНЦЕПЦІЯ ІВАНА ФРАНКА

ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТОПОНІМІКИ ПРИКАРПАТТЯ

ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРИВАТОЛОГІЇ

ТРАДИЦІЙНІ І НОВІ ПІДХОДИ В УКРАЇНСЬКІЙ МОРФОЛОГІЇ

КОГНІТИВНІ АСПЕКТИ СЛОВОТВОРУ

СЛОВНИКОВА РОБОТА НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

ШКІЛЬНЕ БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО

ЕТИКЕТ І КУЛЬТУРА ПЕДАГОГІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ

СКЛАДНІ ВИПАДКИ МОРФОЛОГІЧНИХ ЯВИЩ У ШКІЛЬНОМУ КУРСІ

ЕЛЕМЕНТИ ЛІНГВОАНАЛІЗУ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

ЕЛЕМЕНТИ ЕТИМОЛОГІЇ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ

НОВІ ПРАВОПИСНІ НОРМИ В ШКІЛЬНОМУ КУРСІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

МІСЦЕВІ ДІАЛЕКТИ І ЛІТЕРАТУРНА МОВА: МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ В ШКОЛІ

ІМЕННІ І ДІЄСЛІВНІ МОРФОЛОГІЧНІ КАТЕГОРІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ У НАУКОВІЙ ГРАМАТИЦІ ТА ШКІЛЬНОМУ КУРСІ МОРФОЛОГІЇ

ОСНОВИ КОМУНІКАТИВНОЇ ЛІНГВІСТИКИ

ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКА ТА ЕМІГРАЦІЙНА ПРОЗА 20-30-х РОКІВ ХХ СТ.

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НОВІТНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ В ШКОЛІ

УКРАЇНСЬКА ДРАМАТУРГІЯ ТА ТЕАТР В КОНТЕКСТІ ШКІЛЬНОЇ ПРОГРАМИ

ТВОРЧА ЛАБОРАТОРІЯ ПИСЬМЕННИКА: НА ДОПОМОГУ ВЧИТЕЛЕВІ

НОВІ ТВОРИ В ПРОГРАМІ З УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ЛІТЕРАТУРНА ДІАСПОРА НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

СИНТЕЗ МИСТЕЦТВ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ ДЛЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ

ЛІТЕРАТУРНО-МИСТЕЦЬКІ ТЕЧІЇ І СТИЛІ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ В ШКІЛЬНІЙ ПРОГРАМІ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ШЕВЧЕНКОЗНАВСТВА: НА ДОПОМОГУ ВЧИТЕЛЕВІ

ФРАНКОЗНАВСТВО В СИСТЕМІ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

ОГЛЯДОВІ ТЕМИ НА УРОКАХ ЛІТЕРАТУРИ В СТАРШИХ КЛАСАХ

ВИВЧЕННЯ ТВОРЧОСТІ ПИСЬМЕННИКІВ-ШІСТДЕСЯТНИКІВ У ШКОЛІ

ПРАКТИКИ