Вівчарик Наталія Михайлівна

Кандидат філологічних наук, доцент

CV Викладча

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїНавчальні дисципліниКонтакти

Дипломи, освіта:

І. Освіта вища, магістр («Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 1995 – 2000 рр.).

Спеціальність за освітою: «Українська мова і література», кваліфікація «Філолог, викладач української мови і літератури».

ІІ. Документи про науковий ступінь і наукове звання:

Кандидат філологічних наук, спеціальність (10.01.01) українська література. Доцент кафедри української літератур.

Післядипломна освіта: аспірантура при кафедрі української літератури ДВНЗ «Прикарпатський університет імені Василя Стефаника» (2000– 2004 рр.).

У 2004 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Творчість Григора Лужницького в контексті львівської групи християнських письменників «Логос» захищено у спеціалізованій вченій раді К 20.051.02. Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Науковий керівник – професор Хороб С. І.

 Останнє підвищення кваліфікації: Львівський національний університет ім. І. Франка, кафедра української літератури ім. академіка Михайла Возняка з 25.04.2013 по 26.05.2013; з «08» листопада  2017 року по «18» грудня 2017 року.

Досвід роботи та професійні навички

З 05.09.2000 р. – 01.09.2005 р. – вчитель української мови і літератури СЗШ №18 м. Івано-Франківська.

Функціональні обовязки; навики та вміння:

 • проведення уроків української мови та літератури у 5, 6, 9-11 класах;
 • розробка календарно-тематичних планів уроків;
 • проведення відкритих занять;
 • проведення виховних заходів;
 • підготовка учнів до олімпіад;
 • ведення документації;
 • організація навчальних екскурсій;
 • підготовка та проведення випускних іспитів;
 • виступи на засіданнях методичного об’єднання вчителів української мови та літератури.

01.09.2005 р. – 21.09.2008 р. – асистент кафедри української літератури ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»;

22.09.2008 р. – 22.12.2008 – в. о. доцента кафедри української літератури ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»;

23.12.2008 р. до цього часу – доцент кафедри української літератури ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

Уміння та навики:

 • проведення лекцій і практичних занять із навчальних дисциплін «Дитяча література», «Історія української літератури», «Усна народна творчість», «Українознавство»;
 • проведення відкритих лекцій і практичних занять;
 • розробка робочих програм із навчальних дисциплін, силабусів;
 • підготовка та друк методичних рекомендацій до проведення занять;
 • написання підручників з грифом МОН;
 • публікація наукових і навчально-методичних статей;
 • розробка тестових завдань для проведення вступних іспитів до магістратури;
 • розробка комплексу завдань для забезпечення дистанційного навчання студентів;
 • робота у предметних комісіях приймальної комісії університету;
 • наукове керівництво кваліфікаційними роботами студентів філологічного факультету;
 • підготовка студентів до участі в наукових конференціях;
 • виконання обов’язків члена ЕК;
 • участь у розробці паспорта нової спеціальності на Факультеті філології ПНУ – 061 «Журналістика»;
 • підготовка документів для відкриття спецради К 20.051.13;
 • участь у рецензуванні й обговоренні кандидатських дисертацій як член кафедри та вчений секретар спеціалізованої К 20.051.13;
 • робота в комісіях МАН України;
 • підготовка студентів до олімпіад;
 • робота в журі мовно-літературного конкурсу ім. Т. Шевченка;
 • підготовка матеріалів студентських розвідок до друку;
 • виступи на засіданнях кафедри, вченої ради факультету;
 • підготовка доповідей на наукові й науково-методичні конференції, участь у їх організації та проведенні;
 • підготовка силабусів;
 • участь у розробці ОП;
 • ведення звітної документації;
 • проведення виховних заходів;
 • організація навчальних екскурсій;
 • робота куратора академічних груп.

Наукова та організаційна діяльність: виконання обов’язків вченого секретаря спеціалізованої К 20.051.13 з присудження наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальностями 10.01.01  –  українська література , 10.01.06 – теорія літератури (2014-2015 рр., наказ МОН України  від 29.12.2014 р. №1528) https://mon.gov.ua/ua/nauka/nauka/atestaciya-kadriv-vishoyi-kvalifikaciyi/informaciya-shodo-zasidan-ta-rishen-atestacijnoyi-kolegiyi

 10.01.01 «Українська література» та 10.01.05 «Порівняльне літературознавство» (2016-2019 рр., наказ МОН України від 07.10.2016 № 1222)

file:///C:/Users/ifcem/Downloads/b_text%20(2).pdf

10.01.01 «Українська література» та 10.01.05 «Порівняльне літературознавство» (2019-2020 рр., наказ МОН України від 28.12.2019 № 1643).

https://mon.gov.ua/ua/nauka/nauka/atestaciya-kadriv-vishoyi-kvalifikaciyi/merezha-specializovanih-vchenih-rad

Прорецензовано автореферати понад 20 здобувачів.

Сертифікати учасника Міжнародних конференцій: Міжнародна наукова конференція «Українська література в загальноєвропейському контексті» ДВНЗ «Ужгородський національний університет» 19-21 квітня 2018 р.; Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми Мовознавства, літературознавства та перекладознавства», 17-18 травня 2019 року, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника».

Досягнення: підготувала трьох переможців фінального етапу Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка серед студентів закладів вищої освіти  (університети і академії, гуманітарний профіль),  наказ МОН України від 04.04.17 № 529; наказ МОН України від 04.04.18 № 327 https://drive.google.com/file/d/104fqupnQ71Ita13f6HHOfx5yRb6K2-Am/view

наказ МОН від 01.04.19 № 418 https://drive.google.com/file/d/1tJhiovnU3SaDT7z6l0wqsiay0JouGcKm/view

Наталія Вівчарик двічі отримувала Подяку МОН України за вагомий внесок у навчання творчо обдарованої молоді (2017, 2019 рр.).

Нагороджена грамотами Департаменту освіти, науки та молодіжної політики Івано-Франківської обласної державної адміністрації (наказ від 27.12.2017 р. № 748, наказ від 27.12.2018 р. № 737; наказ від 17.12.2019 р. № 776).

Ділові якості: відповідальність, пунктуальність, комунікабельність, старанність, енергійність, доброзичливість, вміння працювати в команді.

Довідка про проходження стажування

Сертифікати

Personal information

Vivcharyk Nataliia Myhailivna

Vivcharik Natalia Myhailivna was born in 1978.

In 2000 she graduated from Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, received higher education in the specialty» Ukrainian Language and Literature» and got the qualification of philologist, teacher of  Ukrainian language and literature.

November 12, 2004 – she defended the candidate thesis at Vasyl Stefanyk Precarpathian National University by Specialized Scientific Council K 20.051.02.

The   main stages of pedagogical work at institution of higher education ІІІ–ІV

accreditation level:

05.09.2000–01.09.2005 teacher of  Ukrainian language and literature in school №18 in Ivano-Frankivsk;

01.09.2005–21.09.2008 – assistant of Ukrainian literature Department in the Institute of Philology Vasyl Stefanyk Precarpathian National University;

22.09.2008–22.12.2008 – worked as Associate Professor of the Department Ukrainian  Literature  the Institute of  Philology of Precarpathian University by the election of the contest;

23.12.2008 till present time – has been working as an associate professor in the Department of Ukrainian literature in the Institute of Philology Vasyl Stefanyk Precarpathian National University.

In 2013 has been given the title of Associate Professor.

From 08.11.2017 to 18.12.17 – was on a probation at the Ukrainian literature Department akad. M. Voznyak at Ivan Franko Lviv National University.

Testing of professional activity

She participated in conferences, including:

The International Scientific Conference «Following Shevchenko interpretation Reflections» (Ivano-Frankovsk, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, 15-16 April 2014)

The International Scientific Conference «Apostle of truth and science» (Lviv, Ivan Franko Lviv National University, 15-16 May 2014).
In the scientific conference «Creativity in Brand Cheremshyna literary-cultural process Ukraine» Philology (Ivano-Frankovsk, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, 13-14 June 2014).

International Scientific and Practical Conference «LITERATURE OF THE MOTION OF RESISTANCE: REPRESENTATIONS OF NATIONAL IDENTITY», Institute of Philology (Kyiv National Taras Shevchenko University, November 19, 2015).Lesya Ukrainka International Scientific Conference: Man, Culture, Ethosophy (Lutsk, Eastern European University June 28-30, 2016).All-Ukrainian scientific-practical conference «V Sultan’s readings» (Ivano-Frankovsk, State Higher Educational Institution «Precarpathian National University. Vasyl Stefanyk», October 26-28, 2017).

International Scientific Conference «Ukrainian Literature in the Pan-European Context» (Uzhgorod National University, April 19-21, 2018).

International Scientific and Practical Conference «Actual Problems of Linguistics, Literary Studies and Translation Studies», Ivano-Frankovsk, State Higher Educational Institution «Precarpathian National University. Vasyl Stefanyk», May 17-18, 2019). Scientific work with students Scientific work with students, achievements: prepared three winners of the final stage of the Taras Shevchenko International Language and Literary Competition for Students, Order of the Ministry of Education of Ukraine dated 04.04.17 № 529; Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine dated 04.04.18 № 327; MES order dated 41.04.19 № 418.
N. Vivcharyk received an acknowledgment from the Ministry of Education and Science of Ukraine for its significant contribution to the education of creatively gifted youth (2017, 2019), сertificates of the Department of Education, Science and Youth Policy of the Regional State Administration (order dated December 27, 2017 No. 748; order dated December 27, 2018, No. 737). Business qualities: responsibility, creativity, sociability, diligence, vigor, ability to work in a team, punctuality.

 

 

 

 1. Наталія Вівчарик автор понад 40 наукових статей, розробник методичних рекомендацій і посібників, співавтор п’ятьох підручників з української літератури, рекомендованих МОН України:
  1. Слоньовська О. В., Мафтин Н.   В., Вівчарик Н. М. Українська література: підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів. К.: Літера ЛТД, 2017. 288 с., наказ МОН України від 20.03.2017 № 417.

  https://drive.google.com/file/d/0B3m2TqBM0APKOEtDSVdxZW16TXc/view

   

  https://drive.google.com/file/d/0B3m2TqBM0APKMmt4bGxBM0tnNWM/view

   

  1. Слоньовська О. В., Мафтин Н.   В., Вівчарик Н. М. Українська література (рівень стандарту): підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти. К.: Літера ЛТД, 2018. 224 с., наказ МОН України від 31.05.2018 № 551. https://drive.google.com/file/d/1nhAOWC2HP2YR__iZGWfoIhEkFfkseTj3/view

   

  1. Слоньовська О. В., Мафтин Н. В., Вівчарик Н. М. Українська література (профільний рівень): підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти. К.: Літера ЛТД, 2019. 304 с., наказ МОН України від 31.05.2018 № 551.

  https://drive.google.com/file/d/1nhAOWC2HP2YR__iZGWfoIhEkFfkseTj3/view

   

  1. Слоньовська О., Мафтин Н., Вівчарик Н. Українська література (рівень стандарту): підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти. К.: Літера ЛТД, 2019. 256с., наказ МОН України від 12.04.2019 № 472.

  https://pidruchnyk.com.ua/1274-ukrliteratura-11-klas-slonovska.html

   

  https://drive.google.com/file/d/1oAmbwzTJfhl7Ik7SLQvaaQfrMaHXsXc7/view

  1. Слоньовська О., Мафтин Н., Вівчарик Н. Українська література (профільний рівень): підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти. К.: Літера ЛТД, 2019. 320 с., наказ МОН України від 12.04.2019 №472 https://drive.google.com/file/d/1oAmbwzTJfhl7Ik7SLQvaaQfrMaHXsXc7/view

   

  Основні методичні розробки:

  1. Вівчарик Н. Дитяча література: Методичні рекомендації. Івано-Франківськ: Територія друку, 2020. 40 с.
  2. Вівчарик Н. Усна народна творчість: Методичні рекомендації. Івано-Франківськ: Територія друку, 2020. 44 с.
  3. Вівчарик Н., Залевська О., Процюк Л. Фольклорна практика: Методичні рекомендації. Івано-Франківськ : Територія друку, 2020. 36 с.
  4. Мафтин Н., Вівчарик Н. Історія української літератури 40–60-х років XIX століття: Методичні рекомендації до курсу. Івано-Франківськ : Територія друку, 2019-2020. 116 с.
  5. Мафтин Н., Вівчарик Н. Історія української літератури 20–40-х років XIX століття: Методичні рекомендації до курсу. Івано-Франківськ : Територія друку, 2019-2020. 116 с.

   

  Наталія Вівчарик співавтор двох колективних монографій:

  1. Вівчарик Н.  Художні особливості невольничої елегії Тараса Шевченка «хіба самому написать». Тарас Шевченко: погляд з третього тисячоліття/ колект. моногр. за ред. Степана Хороба. Івано-Франківськ : НАІР, 2015. С. 264-272.
  2. Вівчарик Н. Сценічність прози Василя Стефаника: спроба реконструкції вистави «Земля» в театрі «Заграва». Василь Стефаник: наближення/ колект. моногр. за ред. Степана Хороба. Івано-Франківськ : Місто НВ, 2017. С.367-377.

   

  Упорядник книги: Лужницький Григор. Чорний сніг. Замок янгола смерти. 12 листів о. Андрея Шептицького до матері / упоряд. Н. Вівчарик. Івано-Франківськ : Місто НВ, 2017. 364 с.

  Рецензент навчального посібника Белінської Л. С., Данилихи Н. Р., Шевчука А. В.  Народна, елітарна та масова культура у соціальному дискурсі: навч. посіб. Львів, 2019. 170 с.

  Член редколегії:

  1. Степан Хороб: дорога до слова. Зб. Матеріалів з нагоди 70-ліття. Івано-Франківськ : Місто НВ, 2019. 452.
  2. Літературознавчі студії: компаративний аспект (пам’яті докторів наук, професорів В. Г. Матвіїшина та М. В. Теплинського присвячується). Збірник статей. Випуск 6. Упорядники: І. В. Девдюк, А. М. Мартинець. Відп. ред. І. В. Козлик. Івано-Франківськ : Видавець Кушнір Г. М., 2019. 167 с.

Publications

     N. Vivcharik has over 40 publications. 6 of them are methodical publications. She is a co-author of 5 Ukrainian Literature school books approved by the Ministry of Education and Science. N. Vivcharik supervises course papers, qualification papers, masters’ theses. She is a Scientific Secretary of Specialized Scientific Councils К 20.051.13 of the specialities 10.01.01  –  Ukrainian literature, 10.01.05 – the comparative analysis for defending PhD theses for receiving Candidate of Philological Sciences.

Basic works

Vivcharyk N. Grygir Luzhnytsky’s literary creation in the context of Lviv group of Christian writers «Logos». – The dissertation for a candidate degree in philology studies, specialіty 10.01.01 – Ukrainian literature. – Prycarpathian National University named after Vasyl Stefanyk, Ivano-Frankivsk, 2004.

Vivcharyk N. National and religious motifs in works of «Logosivtsi» as tradition continiation of the «Ruska Trijtsa» and of the «Mytusy».

Vivcharyk N. «Logos» in the coordinates of West Ukrainian literary process of  20-30th of XX age.

Vivcharyk N. «The artist who has stayed Ukrainian forever…».

Vivcharyk N. «Son of the Earth»: Vasyl Stephanyk in reception of Gryhor Luzhnytsky.

Vivcharyk N. Artistic features of Grigor Luzhnytsky’s story «Twelve letters of f. Andrey Sheptytsky to mother».

Vivcharyk N.  Artistic peculiarities of T. Shevchenko’s slavery elegy

«Khiba samomu napusat…».

Vivcharyk N. Poetics of drama of Hryhir Luzhnickiy «Sestra -Vorotarka».

Vivcharyk N. Methods of character studying by the example of Mykola Khvylovy’s short stories «Me (Romance)».

Vivcharyk N. Lviv literary groupment «Logos» (1922-1939) in the context of literature of rebellion: national cultural specific features.

Vivcharyk N. Systematization and consolidation of learned about drama and dramatic works on home reading lesson of the play «Martyn Borulya» by Ivan Karpenko-Kary.

Vivcharyk N. The sources of artistic conception of the Lviv literary groupment «Logos»: ideological aesthetically experience.

Vivcharyk N. Peculiar features of poetry of evangelical images in Hryhir Luzhnytskyi’s drama «Golgotha – Passion , Death and Resurrection of Our Lord Jesus Christ».

Vivcharyk N. Poetic Style of Mark Cheremshyna’s short story «On Kupala’s – on Ivan’s Day».

Vivcharyk N.  Poetics of Gryhir Luzhnytsky’s detective stories «Seven Golden Bowls», «Angel of Death Castle».

Vivcharyk N. is a co-author of five Ukrainian literature textbooks recommended by the Ministry of Education and Science of Ukraine:

1. Slonovska O., Maftyn N., Vivcharyk N. and others. Ukrainian Literature: A Textbook for Grade 9 of Secondary Schools. K.: Letter LTD, 2017. 288 p. Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine dated 20.03.2017 № 417.2. Slonovska O., Maftyn N., Vivcharyk N. Ukrainian Literature (standard level): a textbook for the 10th grade of general secondary education institutions. K.: Letter LTD, 2018. 224 p. Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine from 31.05.2018 № 551.3. Slonovska O., Maftyn N., Vivcharyk N. Ukrainian Literature (profile level): a textbook for the 10th grade of general secondary education institutions. K .: Letter LTD, 2019. 304 p. Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine from 31.05.2018 № 551.4. Slonovska O., Maftyn N., Vivcharyk N. Ukrainian Literature (standard level): a textbook for the 11th grade of general secondary education institutions. – K.: Letter LTD, 2019. 256 p. Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine № 472 dated April 12, 2019.5. Slonovska O., Maftyn N., Vivcharyk N. Ukrainian Literature (profile level): a textbook for the 11th grade of general secondary education institutions. K.: Letter LTD, 2019. 320 p. Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine № 472 dated April 12, 2019.

 Basic methodological developments:1.  Vivcharyk N.  Children’s literature: Methodical recommendations. Ivano-Frankivsk: Territory of the Press, 2020. 40 p.2. Vivcharyk N.  Oral folk art: Methodical recommendations. Ivano-Frankivsk: Territory of the Press, 2020. 44 p.3. Vivcharyk N., Zalevska О., Protsyuk L. Folklore practice: Methodical recommendations. Ivano-Frankivsk: Territory of the Press, 2020. 36 p.4. Maftyn N., Vivcharyk N.  History of Ukrainian literature of the 40-60’s of the XIX century: Methodical recommendations for the course. Ivano-Frankivsk: Territory of the Press, 2019-2020. 116 p.5. Maftyn N., Vivcharyk N. History of Ukrainian literature of the 20-40s of the XIX century: Methodical recommendations for the course. Ivano-Frankivsk: Territory of the Press, 2019-2020. 116 p.

 

 


Усна народна творчість

Дитяча література

Історія української літератури

Українознавство

University courses

      She worked out and teaches the following courses: «Children’s Literature», «Folklore», «The History of Ukrainian literature  of 40-60 years 19th century».


E-mail: vivcharik@ukr.net
Тел: 59-60-74
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника