Дисципліни

ОР Бакалавр

1.      Цикл загальної підготовки
1.1.Обов’язкові дисципліни ОП
ОД 1.1.1 Історія України 3 екзамен
ОД 1.1.2. Історія української  культури: літературно-мистецький  дискурс 3 екзамен
ОД 1.1.3. Українська мова (за професійним спрямування) 3 залік
ОД 1.1.4. Філософія 3 залік
ОД 1.1.5. Фізична культура    
Загальний обсяг обов’язкових дисциплін: 12  
1.2.Вибіркові дисципліни ОП *
1.2.1.  Дисципліни за вибором ВНЗ
ВБ 1.2.1.1. Латинська мова 6 екзамен
ВБ 1.2.1.2 Вступ до слов’янської філології 3 залік
Всього за дисциплінами п. 1.2.1 9  
1.2.2.      Дисципліни вільного вибору студента
ВБ 1.2.2.1 Сучасний український літературний процес на Прикарпатті 3 залік
ВБ 1.2.2.2 Політологія 3 залік
ВБ 1.2.2.3 Правознавство 3 залік
ВБ 1.2.2.4 Сучасні інформаційні технології 3 залік
ВБ1.2.2.5 Літературне краєзнавство 3 залік
ВБ1.2.2.6 Безпека життєдіяльності і цивільний захист 3 залік
ВБ1.2.2.7 Історія української фольклористики 3 залік
Всього за дисциплінами п. 1.2.2 9  
Всього за дисциплінами п. 1.2 18  
Загальний обсяг вибіркових дисциплін: 30  
 

 

   
2.      Цикл професійної підготовки
2.1.Обов’язкові дисципліни ОП
1.1.1.      Теоретична підготовка
ОД 2.1.1.1 Старослов’янська мова 6 екзамен
ОД 2.1.1.2 Вступ до мовознавства 6 екзамен
ОД 2.1.1.3 Вступ до літературознавства 3 екзамен
ОД 2.1.1.4 Теорія літератури 3 залік
ОД 2.1.1.5 Історична граматика української мови

 

6 екзамен
ОД 2.1.1.6

 

 

 

 

Історія української літературної мови 3 екзамен
ОД 2.1.1.7 Психологія 9 екзамен
ОД 2.1.1.8 Педагогіка 9 екзамен
ОД 2.1.1.9 Сучасні освітні технології 9 залік
ОД 2.1.1.10 Сучасна українська мова 21 екзамен/залік
ОД 2.1.1.11 Історія української літератури 21 екзамен
ОД 2.1.1.12 Методика викладання української мови 6 екзамен
ОД 2.1.1.13 Методика викладання української літератури 6 екзамен
ОД 2.1.1.14 Стилістика і культура української мови 6 екзамен
Всього за дисциплінами п. 2.1.1. 108  
1.1.2.      Практична підготовка
ОД 2.1.2.1 Навчальна (фольклорна) практика 3 залік
ОД 2.1.2.2 Навчальна (діалектологічна) практика 3 залік
ОД 2.1.2.3 Курсова робота з психолого-педагогічних дисциплін/методик викладання української мови/української літератури 3 залік
ОД 2.1.2.4 Виробнича навчально-виховна педагогічна практика (в середніх класах) 9 залік
ОД 2.1.2.5 Виробнича навчально-виховна педагогічна практика (в старших класах) 9 залік
ОД 2.1.2.6 Атестація (українська мова з методикою викладання) 1,5 екзамен
ОД 2.1.2.7 Атестація (українська література з методикою викладання) 1,5 екзамен
Всього за дисциплінами п. 2.1.2 30  
Всього за п. 2.2.1. 138  
1.2.      Вибіркові дисципліни
1.2.1.      Дисципліни за вибором ВНЗ
ВБ 2.2.1.1 Зарубіжна література 12 екзамен, залік
ВБ 2.2.1.2 Дитяча література 3 залік
ВБ 2.2.1.3 Усна народна творчість 3 екзамен
ВБ 2.2.1.4 Виразне читання 3 залік
Всього за дисциплінами п. 2.2.1 21  
1.2.2.      Дисципліни вільного вибору студента

 

ВБ 2.2.2.1 Українська діалектологія 3 залік
ВБ 2.2.2.2 Орфографічний практикум української мови 3 екзамен
ВБ 2.2.2.3

 

 

Курсова робота з української мови 3 залік
ВБ 2.2.2.4 Курсова робота з української літератури 3 залік
ВБ 2.2.2.5 Англійська мова 6 залік
ВБ 2.2.2.6 Німецька мова 6 залік
ВБ 2.2.2.7 Французька мова 6 залік
ВБ 2.2.2.8 Польська мова 6 екзамен
ВБ 2.2.2.9 Основи педагогічної майстерності 3 залік
ВБ 2.2.2.10 Вікова і педагогічна психологія: на допомогу вчителеві 3 залік
ВБ 2.2.2.11 Психологія художньої творчості 3 залік
ВБ 2.2.2.12 Психологічні характеристики літературного таланту 3 залік
ВБ 2.2.2.13 Головні сили творчого синтезу 3 залік
ВБ 2.2.2.14 Актуальні проблеми української літератури 3 залік
ВБ 2.2.2.15 Літературознавча концепція Івана Франка 3 залік
ВБ 2.2.2.16 Основи наукових досліджень 3 залік
ВБ 2.2.2.17 Актуальні проблеми топоніміки Прикарпаття 3 залік
ВБ 2.2.2.18 Теоретичні проблеми дериватології 3 залік
ВБ 2.2.2.19 Традиційні і нові підходи в українській морфології 3 залік
ВБ 2.2.2.20 Когнітивні аспекти словотвору 3 залік
ВБ 2.2.2.21 Словникова робота на уроках української мови 3 залік
ВБ 2.2.2.22 Шкільне бібліотекознавство 3 залік
ВБ 2.2.2.23 Етикет і культура педагогічного спілкування 3 залік
ВБ 2.2.2.24

 

Складні випадки морфологічних явищ у шкільному курсі 3 залік
ВБ 2.2.2.25 Елементи лінгвоаналізу художнього тексту на уроках української мови 3 залік
ВБ 2.2.2.26 Елементи етимології на уроках української мови в загальноосвітній школі 3 залік
ВБ 2.2.2.27 Нові правописні норми в шкільному курсі української мови 3 залік
ВБ 2.2.2.28 Місцеві діалекти і літературна мова: методичні засади вивчення в школі 3 залік
ВБ 2.2.2.29 Іменні і дієслівні морфологічні категорії в українській мові у науковій граматиці та шкільному курсі морфології 3 залік
ВБ 2.2.2.30 Основи комунікативної лінгвістики 3 залік
ВБ 2.2.2.31 Західноукраїнська проза 30рр. ХХ століття в контексті шкільної програми 3 залік
ВБ 2.2.2.32 Актуальні проблеми новітньої літератури в школі 3 залік
ВБ 2.2.2.33 Вивчення творчості письменників-шістдесятників у школі 3 залік
ВБ 2.2.2.34 Українська драматургія та театр в контексті шкільної програми 3 залік
ВБ 2.2.2.35 Творча лабораторія письменника: на допомогу вчителеві 3 залік
ВБ 2.2.2.36 Нові твори в програмі з української літератури 3 залік
ВБ 2.2.2.37 Літературна діаспора на уроках української літератури 3 залік
ВБ 2.2.2.38 Синтез мистецтв в українській літературі для старшокласників 3 залік
ВБ 2.2.2.39 Літературно-мистецькі течії і стилі української літератури в шкільній програмі 3 залік
ВБ 2.2.2.40 Актуальні проблеми шевченкознавства: на допомогу вчителеві 3 залік
ВБ 2.2.2.41 Франкознавство в системі шкільної освіти 3 залік
ВБ 2.2.2.42 Оглядові теми на уроках літератури в старших класах 3 залік

 

ОР Магістр

  1.      Цикл загальної підготовки

1.1.                      Обов’язкові дисципліни

   
О1 Методологія та організація наукових досліджень 1 1,5 1
О2 Методологія та організація наукових  досліджень 2 1,5 1
О3 Іноземна мова за профспрямуванням 3 2
О4 Сучасні інформаційні технології 3 2
О5 Українознавство 3 2
                                      Всього за п. 1.1. 12
1.1.           Вибіркові дисципліни
1.2.1. Дисципліни за вибором ВНЗ 2
В6 Охорона праці в галузі
1.2.2. Дисципліни вільного вибору студента
В7 Порівняльна типологія слов’янських мов 3 2
В8 Літературна мова Галичини к. ХІХ початку ХХ століття 3 3
Всього за дисциплінами п. 1.2.2. 6
                                                               Всього по п. 1.2. 6
                                                               Разом за розділом (п.1) 18
2.      Цикл професійної підготовки

 

2.1.  Обов’язкові дисципліни
  2.1.1.     Теоретична підтоговка
О9 Загальне мовознавство 6 1
О10 Основи поетики 3 3
О11 Історія української літературної критики 3 2
О12 Історія українського мовознавства 3 2
О13 Курсова робота з методики викладання української мови 3 1
О14 Курсова робота з методики викладання української літератури 3 1
Всього за дисциплінами п. 2.1.1. 18
2.1.2.     Практична підготовка
О15 Виробнича практика за фахом 1

(асистентська, педагогічна)

6 2,3
О16 Виробнича практика за фахом 2

(асистентська, педагогічна)

6 2,3
О17 Підготовка магістерської роботи ( в т.ч. науково-досл.практика) 15
О18 Атестація 3 3
Всього за дисциплінами п. 2.1.2. 30
Всього за п. 2.1. 48
2.2.           Вибіркові дисципліни
2.2.1.     Дисципліни за вибором ВНЗ
В19 Психологія вищої школи 3 2
В20 Педагогіка вищої  школи та педагогічна майстерність викладача 3 2
Всього за дисциплінами п. 2.2.1. 6
2.2.2.     Дисципліни вільного вибору студента
В21 Методика викладання української мови у вищих навчальних закладах 3 2
В22 Методика викладання української літератури у вищих навчальних закладах 3 2
В23 Риторика 3 3
В24 Лінгвістичний аналіз тексту 3 2
В25 Культура української мови 3 2
В26 Сучасний літературний процес на Прикарпатті 3 3
Всього за дисциплінами п. 2.2.2 18
Всього за п. 2.2. 24