Міжнародна діяльність кафедри

Кафедри української мови та української літератури беруть активну участь в інтернаціоналізації науково-дослідної та освітньої діяльності. Зокрема:

Стали уже доброю традицією підготовка й публікація спільних колективних монографій науковцями зазначених кафедр ЗВО та викладачами кафедри україністики Варшавського університету з залученням учених інших ЗВО. Так, у 2015 році вийшла монографія «Тарас Шевченко – погляд з третього тисячоліття» за ред. проф. С. Хороба, співавторами яких є науковці Факультету філології В. Кононенко, В. Ґрещук, Р. Піхманець, Н. Мафтин, О. Слоньовська, Є. Баран, Р. Голод, М. Бігусяк.

У 2016 році була опублікована колективна монографія «Тенденції розвитку української лексики та граматики» за ред. І. Кононенко, І. Митник, С. Романюк, співавтором яких є В. Кононенко, В. Ґрещук.

У 2017 році вийшла у світ колективна монографія за ред. С. Хороба «Василь Стефаник: наближення», співавторами яких є викладачі кафедри В. Кононенко, О. Залевська, Н. Вівчарик, Сол. Хороб, Р. Піхманець, Є. Баран. (Василь Стефаник: наближення: [збірник статей] / за ред. С. Хороба. – Івано -Франківськ : Місто НВ, 2017).

Професор кафедри української літератури С. Хороб у січні 2020 р. отримав запрошення з Українського Вільного Університету (Мюнхен, Німеччина) взяти участь у круглому столі на тему «Геноцид проти України 1932-1933». Круглий стіл відбувся 10 лютого 2020 року.

Професори Факультету філології С. Хороб, Р. Голод, В. Кононенко, В. Ґрещук брали участь у Міжнародній науковій конференції «Християнська спадщина поляків та українців – слово, мистецтво», яка відбулася 28-29 травня 2018 року у Варшавському університеті (Республіка Польща).

Проф. Мафтин Н. В. взяла участь у підготовці англомовних колективних монографій (Sense), виданих у Польщі:

Maftyn N. V. PHILOSOPHY OF «ACTION» IN THE PROJECTION OF “AUTHORITATIVE STYLE” OF ULAS SAMCHUK. Development trends of the modern philology : collective monograph / D. Ch. Chyk, I. I. Dmytriv, P. V. Ivanyshyn, N. V. Maftyn, etc. Liha-Pres is  an  international  publishing  house  which  belongs to the category „C” according to the classification of Research School for Socio-Economic and Natural Sciences  of  the  Environment (SENSE). Official website –www.sense. nl.Liha-Pres, 2019–Lviv-Toruń : Liha-Pres, 2019. –112p. S. 58–83

Maftyn N. V. IDEOLOGICAL-ARTISTIC AND GENRE-STYLE PARADIGMS OF WESTERN UKRAINIAN AND EMIGRATION PROSE OF THE 1920S-1930S. Development trends of modern linguistics intheepoch of globalization: collective monograph  (SENSE).  –Lviv-Toruń : Liha-Pres, 2019.S.125–144.

Maftyn N. THE EROTIC-DEATH PARADIGM AS AN ALGORITHM FOR PLOT DEVELOPMENT IN THE UKRAINIAN PROSE IN THE 1920S–1930S. Developmen trends of philological sciences: collective   monograph /(SENSE)  –Lviv-Toruń :  Liha-Pres, 2019. S.161-177.http://catalog.liha-pres.eu/index.php/liha-pres/catalog

Також професор кафедри української літератури Мафтин Наталія Василівна була учасником наукового проекту «Польська і українська жіноча проза міжвоєнного періоду – перспектива модернізму». Проект здійснювався від березня 2014 до лютого 2017 року на базі Інституту досліджень літературознавчих Польської Академії Наук.

На запрошення Бухарестської Філії Союзу українців Румунії 8 лютого 2020 року Євген Баран, літературний критик, член НСПУ, доцент кафедри української літератури, заслужений працівник культури України взяв участь у вшануванні 115-річниці від народження українського письменника Уласа Самчука (1905-1987).

Викладач кафедри української літератури, доктор філологічних наук Солецький О.М. має публікації у виданні Единбурзького університету «Language and Psychoanalysis», що індексується в науковометричних базах Scopus, Web of Science (Emerging Sources Citation Index), PsycINFO (APA), зокрема, «Emblematic Mechanisms and Psychoanalysis: Iconic-Conventional Convergence and Psychoanalytic Diagnostics» (2019) (DOI: https://doi.org/10.7565/landp.v8i2.1602, http://www.language-and-psychoanalysis.com//article/view/2927, у виданні Міланського університету лінгвістики і медіа – «Convergence of iconic-conventional signification in the emblematic patterns of literature» (Poli-Femo. Letteratura e arti. 2016. Numero 11- 12. Milano: Liguori Editore. Р.14-31, https://www.ibs.it/polifemo-nuova-serie-di-lingua-libro-vari/e/9788820767358)

Науковці кафедр беруть участь у Міжнародних конференціях, що проводяться за межами України, матеріали яких опубліковані в наукових збірниках. Так, за матеріалами доповіді на науковій конференції у Вроцлавському університеті опублікована стаття В. Ґрещука у «SlavicaWratislaviensa» CLXIV, за 2017 р. Василь Ґрещук і Валентина Ґрещук взяли участь у міжнародній науковій конференції «Aktualneproblemyjęzykoznawstwasłowiańskiego» (Siedlce, 2012), матеріали доповідей яких опубліковані в однойменному науковому збірнику.

Доцент кафедри української мови Пена Любов Іванівна на запрошення Української спілки в Анкарі (Туреччина) взяла участь як тренер у роботі семінару-тренінгу для викладачів української мови (жовтень 2019 р.).

Доцент кафедри української мови Пославська Наталія Михайлівна у березні-квітні 2020 року проходить наукове стажування «Академічна доброчесність: виклики сучасності» на базі Вищого Семінаріуму Духовного університету UKSW (Варшава).