Новини

Аспірантки ОНП “Філологія” Анна Матіїшин, Ольга Мазур, Ярина Бунзяк взяли участь у вебінарі на тему «Як писати дисертацію» в рамках проєкту Research Roof Academic Support, що відбувся 14 лютого 2023 року.  Спікером був доктор соціологічних наук Мухамад Халіль (Dr. Muhammad Khaleel), який поділився своїм досвідом написання дисертаційної роботи. На вебінарі обговорювалися основні етапи створення наукового дослідження та моменти на які потрібно звернути особливу увагу, зокрема, вміння чітко визначити мету та цілі наукової роботи, її цільову аудиторію. Важливий акцент було зроблено на методології дослідження.
Доповідач також зазначив, що для ефективного написання дисертаційного дослідження варто приділяти близько чотири години на день і, щонайприємніше, зробити процес написання своїм хобі, і тоді робота буде написана вчасно та із задоволенням.

Засідання робочої групи та стейкголдерів освітньої програми «Філологія» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти відбулося у комбінованому форматі. Гарант програми оголосив результати анонімного моніторингу та оцінювання процесів забезпечення якості освіти освітньо-наукової програми. Результати опитування продемонстрували високу якість забезпечення освітньо- наукового процесу, незначні невідповідності у відповідях стейкхолдерів. Було визначено перспективи для координації та удосконалення освітньо-наукового процесу.

Шановні викладачі та аспіранти!

Пропонуємо Вашій увазі звіт про наукову діяльність Факультету філології за 2022 рік. У ці складні часи маємо чимало здобутків та досягнень.

Звіт про наукову діяльність Факультету філології (2022)

Аспірантка кафедри англійської філології Ольга Мазур отримала стипендію за успішне проходження курсу “Комп’ютерна лінгвістика” від Українського Католицького Університету, який відбувався з 14.09.2022 по 29.12.2022.

Стипендійний курс запропонований студентам із високим рівнем успішності для підтримки свого навчання і передбачає спонсорське фінансування Єнським Університетом імені Фрідріха Шиллера.

За час проходження курсу набуто наступні компетентності: знання основних понять комп’ютерної лінгвістики, теоретичних основ і підходів до автоматичного опрацювання природної мови на різних рівнях, основних напрямів і сучасного стану комп’ютерної лінгвістики в Україні й світі.

26.10.2022 року відбулася презентація-обговорення освітньої-наукової програми «Філологія» третього рівня вищої освіти членами робочої групи з аспірантами першого року навчання. Здобувачів кваліфікації доктора філософії ознайомили з структурно-логічною схемою ОНП, дисциплінами обов’язкового та вибіркового циклів, можливостями формування наукової траєкторії в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника, нормативними документами щодо здобуття ступеня доктор філософії,   порядком присудження ступеня доктора філософії (Постанова КМУ від 12.01.2022 №44), фаховими виданнями зі спеціальності, що створені в університеті. У діалогічній формі комунікації стейголдерів було узгоджено та спроєктовано корисні для усіх учасників освітньо-наукового процесу удосконалення, зокрема, форми обміну інформацією, можливості взаємоконсультування, налагодження міжгалузевої наукової взаємодії, міжнародного контактування, а також окреслено комплекс актуальних для сучасної філології наукових проблем.

ПРЕДСТАВНИКИ УКРАЇНСЬКИХ ЗВО МАЮТЬ МОЖЛИВІСТЬ ПРОЙТИ КУРС ЩОДО ГРАНТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

У межах проєкту «Ініціатива Єднання» Cormack Consultancy Group оголошує набір на курс із отримання грантів для українських університетів. Курс реалізується за підтримки МОН і Фонду Президента України з питань освіти, науки та спорту.

Мета навчальної програми – допомогти українським університетам у пошуку та залученні фінансових інструментів, а також поглибити їхні знання щодо співпраці з донорами, подачі заявок на фінансування в межах міжнародних програм підтримки, управління проєктами та успішного виконання.

Учасники дізнаються поради з подачі звітності та відповіді на такі запитання:
👉 Як ідентифікувати донорів?
👉 Як знайти партнерів для виконання спільних проєктів?
👉 Як трансформувати ідею в аплікаційну форму?
👉 Як структурувати та критично оцінити проєктну заявку?
👉 Як керувати проєктом, щоб він став успішним?

Головною ідеєю курсу є створення та подання успішної аплікаційної форми. Під час навчання учасники працюватимуть над власною грантовою заявкою та отримають зворотній зв’язок від команди експертів щодо кожного кроку. Курс фокусується на 4-х ключових програмах фінансування ЄС: Erasmus+, Horizon Europe, Digital Europe та COST.

Курс викладається англійською. У межах навчальної програми заплановано 4 сесії. Після закінчення курсу учасники отримають сертифікат.

Програма призначена для тих, хто працює з університетськими проєктами. Ресурси та матеріали будуть доступні для всіх співробітників університету. Максимальна кількість учасників від одного університету – 2 особи.

Реєстрація учасників за посиланням. Кінцевий термін подачі заявки – 14 серпня 2022 року.

https://mon.gov.ua/ua/news/predstavniki-ukrayinskih-zvo-mayut-mozhlivist-projti-kurs-shodo-grantovoyi-diyalnosti

У разі виникнення запитань просимо надсилати запити на електронну адресу (oksanakrukevich@gmail.com, katerynasuprun@gmail.com) або звертатися за телефонами: (044) 287-82-17, 287-82-77.

Джерело: Рада молодих учених при Міністерстві освіти і науки України

Завідувач кафедри англійської філології професор Яків Бистров взяв участь в 13 Міжнародному симпозіумі “Іконічність у мові і літературі (ILL-13)”, який цьогоріч відбувся в Університеті Сорбонна (Франція) впродовж 31 травня по 02 червня. Яків Бистров був єдиним представником з України з-поміж учасників з Франції, Німеччини, США, Великобританії, Японії, Італії, Іспанії та ін. (разом 18 країн). Доповідь «Іконічний смислотвірний потенціал друкарських знаків у романі Роберта Ная «Покійний містер Шекспір» (“The iconic meaning-potential of typography in Robert Nye’s The Late Mr Shakespeare“) присвячена аналізу іконічності як семіотичного принципу організації художнього тексту, а також іконічному використанню візуального висунення для висвітлення ключових елементів тексту крізь призму різноманітних шрифтів, підкреслень, великих літер тощо. Тема іконічності як вияв схожості між формою і змістом зберігає актуальність у царині не тільки досліджень з мовознавства і літературознавства, а й досліджень семіотичних систем і медіа, включно жестів і музики, а також у міждисциплінарних галузях, якими є когнітивна наука і когнітивна семіотика. Семіотичний принцип іконічності у вигляді друкарських знаків у романі Роберта Ная слугує вдалим доповненням до методології мультимодальної стилістики і процесу смислотворення загалом.

Professor Yakiv Bystrov participated in the 13th Biennial International Symposium on Iconicity in Language and Literature (ILL-13) hosted by Sorbonne University from 31 May to 02 June 2022. The title of his talk is “The iconic meaning-potential of typography in Robert Nye’s The Late Mr. Shakespeare”. His study focuses on the semiotic principle of iconicity and the visual salience to stand out the key events in the text through different typefaces, underlining, bold, italics, and majuscules, thereby revealing their meaning-making potential in the novel. The topic of iconicity – resemblance between form and meaning – continues to be a driving force not only for the study of language and literature, but also for other semiotic systems and media including gesture, music, and for interdisciplinary fields such as cognitive science and cognitive semiotics. The semiotic principle of iconicity and its typographic application in Nye’s novel provide a useful addition to the multimodal stylistics methodology and the meaning-making process may be categorised as typographically iconic.

Шановні аспіранти! Запрошуємо, за можливості, в цей складний для країни час долучатися до вебінарів. Вебінари українською, безкоштовні, на платформі Webex, з можливістю отримати сертифікат учасника, за умови прослуховування більше 90 % основного часу вебінару. Тематика вебінарів :

Що дає науковцю публікація в міжнародному виданні? Як обрати видання для публікації? Скільки коштує? Де опублікуватися безкоштовно? В яких журналах більше статей за моєю темою за останні роки? Як зберегти перелік таких видань? Що таке високоцитована робота? Чи є обмеження за кількістю авторів, установ, посилань в переліку літератури? Як швидко статтю прорецензують і надрукують? Структура статті, правила оформлення. Як швидко і без помилок оформити публікацію за форматом видання Що можна/не можна робити зі статтею після публікації? Перевірка індексації видання у Web of Science Core Collection. Усі деталі у додатку:  https://s786780033.t.en25.com/e/es?s=786780033&e=1893957&elqTrackId=9697c1f688ef4be5a0e63c7ab2ba2730&elq=8b8fc7ab5c894597863f044be5778ac8&elqaid=20786&elqat=1

Аспірантка третього року навчання Анна Матіїшин взяла участь в серії онлайн лекцій професора риторики (Університетський коледж, Утрехтський університет, Нідерланди) Майкла Берка Michael Burke, які відбулися 05 квітня – 10 травня 2022 року.

Аспірантка третього року навчання Анна Матіїшин взяла участь в серії онлайн лекцій професора риторики (Університетський коледж, Утрехтський університет, Нідерланди) Майкла Берка Michael Burke, які відбулися 05 квітня – 10 травня 2022 року. Лекції присвячено актуальним питанням мови і стилю у дитячій літературі.

05 квітня 2022 року відбулася перша лекція на тему: «Мова і стиль у романі «Ґруффало» Джулії Дональдсон». Майкл Берк представив стилістичний аналіз дитячого роману «Ґруффало». Подаючи яскраві приклади з книги, професор Берк довів, що саме мова і стиль відіграли значну роль у величезному успіху роману.

19 квітня 2022 року відбулася друга лекція на тему: «Мова, стиль та когніція у дитячій літературі». Було висвітлено питання особливостей мови та наративу у римованих творах Джулії Дональдсон. Майкл Берк зазначив, що саме стилістика відіграє значну роль у вихованні, емоційному та соціальному розвитку дітей раннього віку.

10 травня 2022 року відбулася заключна лекція Майкла Берка на тему: «Еволюція читання в епоху цифрових технологій». Професор Берк розповів про заміщення паперових книг на електонні книги і як читання з цифрових носіїв впливає на сприйняття прочитаного. Майкл Берк також зазначив, що в період локдауну саме аудіокниги досягли свого піку використання, оскільки прослуховування книг в аудіозаписі давало слухачеві відчуття присутності іншого мовця. Професор також поділився своїми думками щодо майбутнього друкованої книги.

Варто зазначити, що теми відвіданих лекцій дотичні до теми дисертаційного дослідження аспірантки «Лінгвопоетика англомовного візуального наративу (на матеріалі графічних романів Вілла Айснера).

Лекції проведено за сприяння Кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови НТТУ «КПІ імені Ігоря Сікорського».  

Грантові можливості та гуманітарні ініціативи для українських науковців, освітян в умовах війни

У вівторок 03.05.2022 року о 18.00 на платформі Cisco Webex відбудеться вебінар для науковців, освітян та усіх зацікавлених осіб на тему: «ГРАНТОВІ МОЖЛИВОСТІ ТА ГУМАНІТАРНІ ІНІЦІАТИВИ ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ НАУКОВЦІВ, ОСВІТЯН В УМОВАХ ВІЙНИ»

Представники команди «Агенти змін» ПНУ проінформують учасників вебінару про окремі актуальні можливості, гранти, гуманітарні ініціативи та інші види допомоги дослідникам, науковцям, освітянам, митцям України у період воєнного стану.

Другу частина вебінару буде присвячено актуальним програмам імені Фулбрайта із запрошенням до ефіру нашої колеги, доцентки Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, кандидатки філологічних наук, доцентки, стипендіатки програми Fulbright Visiting Scholar 2021-2022, University of CaliforniaBerkeley Наталії Гошилик.

Взяти участь у вебінарі можуть всі охочі за покликанням:

https://pu.webex.com/pu-ru/j.php?MTID=m7580808326e37d8b7376a770c2687984

Орієнтовна тривалість заходу півтора години. Інформуємо також, що презентація та запис вебінару будуть доступні на сайті Центру «Агенти змін» ПНУ та YouTube каналі.

06 квітня 2022 року аспірантка 3 року навчання Анна Матіїшин взяла участь в онлайн семінарі Центру інтермедіальних і мультимодальних студій Університету Ліннея (Швеція). Виступ аспірантки Джулії Бігонджарі Giulia Bigongiari (Linnaeus University, Sweden) на тему: «Інша точка зору: про візуальність «співчуття» в літературі» присвячено візуальності «співчуття» як модальності естетичної рецепції у Великій Британії на початку 19-го століття. Джулії Бігонджарі зробила акцент на тому, що у ті часи література змушена була шукати своє місце в живому медійному середовищі, яке здебільшого визначали театр, журнали, публічні зібрання тощо. Особливу увагу аспірантка зосередила на текстах Персі Біші Шеллі, Томаса де Квінсі, які вважали «співчуття» своєрідною цариною існування поезії та високої літератури. У своєму виступі аспірантка дійшла висновку про те, що, з одного боку, візуалізація співчуття набула особливого розвитку у класичних текстах, а з іншого, – у 20 столітті письменники-модерністи поширили це явище на есеї та романи, зосередивши увагу на інтермедіальній кодифікації «співчуття». Слід зазначити, що тематика відвіданого семінару дотична до теми дисертації Анни Матіїшин «Лінгвопоетика англомовного візуального наративу (на матеріалі графічних романів Вілла Айснера)».09:23

14 квітня 2022 року у межах міжуніверситетського онлайн-лекторію, в якому беруть участь викладачі трьох університетів – Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника,  Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка та  Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, доцент кафедри української літератури, доктор філологічних наук Солецький Олександр Маркіянович провів лекцію «Емблематичні форми сенсів: від міфу до постмодерну» для аспірантів та студентів цих навчальних закладів. На лекції розглянуто історію формування емблематики і емблематичнх сенсів:, їх моделювання та структуру, взаємозалежність семантики слова і емблематичних матриць, іконічно-конвенційну основу міфу і  натуралістичний «емблематизм», емблематичні сенси і теорії З.Фройда та К.Г.Юнга, емблематику Григорія Сковороди, іконічно-конвенційні коди постмодерну.

Шановні молоді вчені!
Наша держава сьогодні переживає надзвичайно складний, болісний та важливий період власної незалежності, права на свободу, права на життя в цивілізованому, європейському суспільстві.
І саме сьогодні, як ніколи, важлива взаємна підтримка, взаємна допомога та продовження роботи на шляху до підготовки конкурентоспроможних, високоосвічених учених України, формування унікального освітньо-наукового простору, створення комунікаційних платформ для обміну знаннями, результатами наукових досліджень, надання консультативної допомоги та спілкування в колі однодумців.
Незважаючи на військові дії на території нашої держави, Рада молодих учених при Міністерстві освіти і науки України та команда науковців-однодумців продовжують свою роботу та заплановані заходи.
Ми анонсуємо старт відкриття реєстрації на участь у Весняній школі молодого науковця 2.0. Запрошуємо до тижневого онлайн інтенсиву всіх бажаючих молодих науковців.
Весняна школа молодого науковця 2.0 – це і комунікація з лекторами, які протягом тижня допоможуть здобути нові знання, поділяться власним практичним досвідом, це і унікальна та необхідна сьогодні змога спілкування в колі однодумців, патріотів та можливість пошуку спільних вирішень проблемних питань.
Друзі, кількість учасників – 50.

Тож проходьте реєстрацію за посиланням,
https://docs.google.com/forms/d/1eICA__eGdAJ20blWx4DrEhG7BLiFqtlq4YFFUKjwK5k/viewform?fbclid=IwAR2_lKQ-hOszBodZg7yFMuCt2NWVIKnTB6MFpGmF8sD7tyGRHuOYQrhIUTs&edit_requested=true
Весняна школа молодого науковця 2.0 проходитиме в онлайн форматі з 14 по 20 квітня 2022 р. Час навчання: 16:00 – 19:00.
Проходьте реєстрацію. РМУ при МОН очікує саме на тебе!
Модератор проєкту – Катерина Бабікова, асоційований член РМУ при МОН України
babikova.kateryna@gmail.com

До уваги аспірантів!

Введено в дію Положення про порядок присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника

Ознайомитись із документом можна за покликанням:

ПОЛОЖЕННЯ

Шановні аспіранти!
Кафедра іноземних мов та прикладної лінгвістики Національного авіаційного університету спільно  з Ahi Evran University (Turkey) запрошують   взяти  участь  у  роботі  XV  Міжнародної  конференції «НАЦІОНАЛЬНА  ІДЕНТИЧНІСТЬ  У  МОВІ  ТА  КУЛЬТУРІ»,яка  відбудеться   06-07  квітня2022 року в м. Києві. Більш детальна інформація у додатку.
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
факультет лінгвістики та соціальних комунікацій
кафедра іноземних мов та прикладної лінгвістики
Ahi Evran University (Turkey)
TESOLUkraine
НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ У МОВІ ТА КУЛЬТУРІ
XV МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ
06-07 квітня 2022 р.
Оргкомітет: просп. Любомира Гузара, 1,  корп. 8,  к. 1102,
кафедра іноземних мов та прикладної  лінгвістики  НАУ,  м. Київ, 03680
Тел.   (044) 406-7146;    (067) 596-6517
Шановні колеги!
Кафедра іноземних мов та прикладної лінгвістики Національного авіаційного університету спільно  з Ahi Evran University (Turkey) запрошують  Вас  взяти  участь  у  роботі  XV  Міжнародної  конференції «НАЦІОНАЛЬНА  ІДЕНТИЧНІСТЬ  У  МОВІ  ТА  КУЛЬТУРІ», яка  відбудеться   06-07  квітня 2022 року в м. Києві за адресою: просп. Любомира Гузара, 1, корпус 8, к. 1102, кафедра іноземних мов та прикладної лінгвістики.
Заплановано работу таких секцій:
– Культурологічна  інтерпретація художнього тексту
– Взаємодія національних мов сучасної  Європи
– Тематика тілесного в подоланні культурних бар’єрів /
Лінгвистична інтерпретація  тематики тілесного
– Проблема національної ідентичності в контексті полілогу культур
Увага!
Участь для докторів наук у конференції– безкоштовна.
Для більш детальної інформації дивіться прикріплений файл.
 
 
MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF UKRAINE
NATIONAL AVIATION UNIVERSITY
Faculty of Linguistics and Social Communications
Department of Foreign Languages and Applied Linguistics
Ahi Evran University (Turkey)
TESOL-Ukraine
 
Call for Papers
NATIONAL IDENTITY IN LANGUAGE AND CULTURE
XV International conference
April 0607, 2022
 
Organizing Committee: The Department of Foreign Languages and Applied Linguistics of the National Aviation University
Office 8.1104, Liubomyra Huzara Avenue, 1, Kyiv, Ukraine, 03680
Phone numbers  +38 (044) 406-7146;     +380675966517
 
Dear Colleagues:
The   Organizing   Committee   is   pleased   to   invite   you   to   take   part   in   the
Xv International Conference “National Identity in Language and Culture”. The Conference is being jointly organized by the Department of Foreign Languages and Applied Linguistics of National Aviation University at Kyiv, TESOL-Ukraine, and  Ahi Evran University (Turkey).
The Conference will be held on April 06-072022 at office 8.1102, the Department of Foreign Languages and Applied Linguistics, Liubomyra Huzara ave., 1, Kyiv, 03680.
Languages of the Conference are Ukrainian, Russian, and English.
To participate please e-mail your proposals for papers or workshops to the e-mail address below.
The conference will be held remotely on the Meet platform.
To participate please see attachment.

Шановні колеги! Просимо взяти учать у обговоренні освітньої програми “Філологія” 

Освітня програма

Навчальний план

Щоб залишити відгук на ОП, перейдіть за покликанням:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevNTbZsZucUJI0pupuQckXAf6FG032uwUc0tiOr47f03DgvQ/viewform?usp=sf_link

Регіональні зустрічі Ради молодих вчених.

Рада молодих учених при Міністерстві освіти і науки України (далі – РМУ при МОН) тримає курс на активне стимулювання професійної діяльності молодих вчених, ставить за мету підвищення їх фахового рівня і реалізації їх творчої та професійної активності. Наша команда прагне налагодити зв’язки на регіональних рівнях з радами молодих вчених, науковцями, творчою молоддю та створити міцну національну мережу, що об’єднує молодих вчених України та допомагає реалізувати їх потенціал.
Команда РМУ при МОН України проведе з 7 по 10 лютого 2022 року 4 регіональні зустрічі за таким Порядком денним:
1. Ініціатива РМУ при МОН щодо створення та засад функціонування Офісу підтримки вченого.
2. Проблеми пов’язані з підтримкою наукової та науково-технічної діяльності в країні, комерціалізацією та впровадженням/масштабуванням розробок.
3. Можливості і виклики у діяльності рад молодих вчених та молодих вчених зокрема.
Трансляція заходу відбудеться на офіційній сторінці РМУ при МОН у Facebook та доступна за посиланням https://www.facebook.com/youngscientists.ua.
Графік проведення Регіональних зустрічей:
7 лютого 2022 року о 9:00 на базі Ужгородського національного університету.
8 лютого 2022 року о 9:00 на базі Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.
9 лютого 2022 року о 9:00 на базі Чернівецької обласної державної адміністрації.
10 лютого 2022 року о 16:00 на базі Львівського державного університету внутрішніх справ.
При виникненні питань щодо формату та порядку проведення прохання звертатись до секретаря РМУ при МОН Андрія Хорольського (тел. +380952404007).
З повагою,
Рада молодих учених при Міністерстві освіти і науки України

Літопис здобутків молодих вчених за 30 років незалежності України_31.01.2022

Нагадуємо, що ми приймаємо інформацію до Літопису щодо Ваших наукових здобутків, винаходів, досягнень аж до 31.01.2021.
Рада молодих учених при Міністерстві освіти і науки України запрошує вчених до написання Літопису здобутків молодих вчених за 30 років незалежності України!
Рада молодих учених при Міністерстві освіти і науки України має на меті увічнити визначні наукові досягнення, винаходи та здобутки молодих науковців у Літописі здобутків молодих вчених за 30 років незалежності України.
Запрошуємо Вас, шановні науковці, долучитися до створення такого літопису шляхом внесення інформації про здобутки та винаходи за посиланням.
Дедлайн: до 31 січня 2022
Важливо:
*Період наукових здобутків/досягнень/винаходів: 24.08.1991 – 24.08.2021.
*Вік науковця на момент фіксації/реєстрації наукових винаходів/здобутків/досягнень: вчений віком до 35 років включно, який має вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня, або вчений віком до 40 років включно, який має науковий ступінь доктора наук.
*Сфера наукових інтересів: без виключень.
Творімо українську науку разом!
За додатковою інформацією, а також внесення пропозицій запрошуємо звернутися до координатора проєкту:
Олена Поліщук, к.е.н., доцент, асоційований член Ради молодих вчених при МОН
o-polishchuk@ukr.net

Сьоме засідання Спілки Рад молодих вчених

Нагадуємо, що Спілка Рад молодих вчених – це робочі онлайн наради, що відбуваються щомісяця, на яких Ми з Вами у реальному часі обговорюємо поточні проблеми та шляхи їх вирішення, стан та перспективи розвитку Рад молодих вчених, методи активізації діяльності та помноження результативності роботи. Обговорюються ті питання, з якими звертаються зацікавлені особи до РМУ при МОН. Так, у форматі ZOOM зустрічі ми обговорюємо стратегії розвитку та проєкти, а порядок денний щомісяця формується відповідно до Ваших пропозицій.

Лінк для входу : https://us02web.zoom.us/j/87904012761?pwd=SmIxTjRyelY3bTNWeE5UR3JiTkg5dz09