Процюк Любов Богданівна

Кандидат філологічних наук, доцент

CV Викладача

Персональна інформаціяОсновні публікаціїНавчальні дисципліниКонтакти

ДИПЛОМИ ТА
СЕРТИФІКАТИ.
1987 – 1992 рр. ІФДПІ імені Василя Стефаника
спеціальність: вчитель українсської мови і літератури, англійської мови

ДОСВІД РОБОТИ:
З березня 1991по листопад 1996 рр. працювала у ВПУ №21 м. Івано-Франківська на посаді викладача української мови та літератури.

З вересня 2004  року до теперішнього часу – на кафедрі української літератури Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
ДІЛОВІ ЯКОСТІ:
Відповідальність, пунктуальність, комунікабельність, старанність, енергійність, вміння працювати в команді.

МОВНІ ДАНІ:
Українська – вільно; російська – вільно, англійська – вільно.

 

– Процюк Л. Квітка у вінку славетних. Деякі штрихи творчого доробку Людмили Старицької-Черняхівської // Українська мова та література.  1996. –№7. – С. 5–6.

– Процюк Л. Конфлікт і герої у драмі Людмили Старицької-Черняхівської “Гетьман Дорошенко”   // Вісник Прикарпатського університету. – Філологія. – Випуск ІІ. – Івано-Франківськ : Плай, 1997. – С. 186–191.

– Процюк Л. “Аппій Клавдій” Людмили Старицької-Черняхівської   //       Слово і час. – 1998. – №4-5. – С. 74–77.

– Процюк Л. Конфлікт і герої у п’єсі Людмили Старицької-Черняхівської “Милость Божа”  // Вісник Прикарпатського університету. – Філологія. – Випуск ІV. Івано-Франківськ : Плай, 1999.  С. 180–185.

– Процюк Л. Особливість конфлікту драматичної дії “Сапфо” Людмили Старицької-Черняхівської  // Слово і час.  2005.  №11.  С.75–80.

– Процюк Л. П’єси Людмили Старицької-Черняхівської  ‘Муки українського слова” I “Напередодні”: специфіка конфлікту і характеротворення  // Вісник Черкаського університету. –Серія:  Філологічні науки.  Випуск 95.  Черкаси, 2006.  С. 49–58.

– Процюк Л. Історична драматургія Людмили Старицької-  Черняхівської           (особливості конфлікту та засоби характеротворення) // Вісник Черкаського      університету. – Серія:  Філологічні науки. – Випуск 108. – Черкаси, 2007.- С. 82–93.

– Процюк Л. Трудівниця   // Літературна Україна. – 2008,  25 вересня. –  С.   1, 6.

– Процюк Л. Особливості поетики конфлікту у соціально-психологічній драмі Л. Старицької-Черняхівської   // Вісник Прикарпатського університету : Філологія (літературознавство). – Випуск XVII – XVIII. – Івано-Франківськ : Плай . – 2008. – С. 23–27.                            

 – Процюк Л. “На новий шлях звертаю з роздоріжжя…” (образ Петра   Дорошенка в   драмі Людмили Старицької-Черняхівської „Гетьман Дорошенко” // Перевал.  1997. №1.  С. 141–146.

Процюк Л. Драма “Іван Мазепа” ЛюдмилиСтарицької-Черняхівської: проблематика і характери // Сівачдуховності. Збірникспогадів, статей, матеріалів, присвячений професору Володимирові Полєку. – Івано-Франківськ : Плай, 2002. – С. 273–283.

– Процюк Любов. Антична історія та реалії в драматургії Людмили Старицької-Черняхівської. Вісник Прикарпатського університету. Філологія. – Випуск 42 – 43. – Івано-Франківськ: Місто НВ. 2014 – 2015. С. 150 – 157.

– Процюк Любов. Образ Кармелюка в романі Михайла Старицького «Разбойник Кармелюк» та однойменній драмі Людмили Старицької-Черняхівської –Літературознавство. Фольклористика. Культурологія. Збірник наукових праць. Випуск двадцять-перший-двадцять другий.  Черкаси, 2015. С.284 – 291.

-Процюк Любов. Проблемно-мотивний спектр новелістики Василя Портяка / Прикарпатський вісник НТШ «Слово». Івано-Франківськ. – 2014. – № 2 (26).  С. 190 – 195

– Процюк Любов. Особливості побудови конфлікту в драматургії Людмили Старицької-Черняхівської/  Прикарпатський вісник НТШ «Слово». – Івано-Франківськ.  2014. № 2 (30). – С. 398 – 404

–  Процюк Любов. Родинне й національне: проблема вибору «Між двох сил» (на матеріалі п’єс Людмили Старицької-Черняхівської та Володимира Винниченка)/  Прикарпатський вісник НТШ «Слово». – Івано-Франківськ. 2016.  № 2 (34).  С. 462 – 468

– Процюк Любов. Проблематика та поетика соціальних п’єс Людмили Старицької-Черняхівської. Прикарпатський вісник НТШ «Слово». Івано-Франківськ.  , 2018, № 4 (40), 3 (47), С.249 – 258

 

 

 

 


Вступ до літературознавства

Історія української літератури

 


E-mail: kaf.lit@ukr.net
Тел: 59-60-74
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника