Про нас

Вісник Прикарпатського університету. Філологія

ISSN 2409-9155 (Print)

Свідоцтво про державну реєстрацію: KB № 435 від 17.02.1994.

«Вісник Прикарпатського університету. Філологія» – одне з найстаріших наукових періодичних видань, що започаткувало інші фахові серії. Перший номер філологічного «Вісника» вийшов рівно 20 років тому, 1995 року. Його головним редактором був відомий український літературознавець, доктор філологічних наук, професор Володимир Григорович Матвіїшин (1936−2011). Сьогодні редколегію «Вісника» очолює український літературознавець і театрознавець, доктор філологічних наук, доктор філології ґабілітований, професор, заслужений діяч науки і техніки України Степан Іванович Хороб, під керівництвом якого з’явилося кілька десятків цього наукового видання. На сьогодні вже вийшло близько 50 номерів, у яких видрукувано понад 1,5 тисячі мовознавчих та літературознавчих досліджень як професорів, доцентів, викладачів, докторантів й аспірантів ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», так і вчених з інших навчальних закладів країни та діаспори.

З перших випусків філологічного «Вісника» редакційна колегія зосереджує увагу на актуальних проблемах сучасної української лінґвістичної, теоретико-літературної та історико-літературної науки, питаннях загального і порівняльного мовознавства, компаративістики і зарубіжної літератури, літературної критики тощо. Нині до редакційної колегії «Вісника» залучено знаних сучасних учених – академіка АПН України, доктора філологічних наук, професора Віталія Кононенка, доктора філологічних наук, професора Володимира Барчука, доктора філологічних наук, професора Марію Голянич, доктора філологічних наук, професора Романа Голода, заступника головного редактора, доктора філологічних наук, професора Василя Ґрещука, доктора філологічних наук, професора Ігоря Козлика, доктора філологічних наук, професора Миколу Лесюка, доктора філологічних наук, професора Світлану Луцак, доктора філологічних наук, професора Наталю Мафтин, доктора філологічних наук Романа Піхманця з ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», зарубіжних членів НАН України, професорів Стефана Козака (Варшава, Польща) і Леоніда Рудницького (Філадельфія, США). Редактор-перекладач з англійської – кандидат філологічних наук, доцент Оксана Карбашевська.