Спеціалізована вчена рада

Захисти кандидатських дисертацій зі спеціальності 10.01.01  –  українська література у ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” відбуваються з 1999 року. Впродовж цього періоду було успішно захищено 70 кандидатських дисертацій. За попередню каденцію функціонування спеціалізованої вченої ради К 20.051.13 зі спеціальностей 10.01.01  –  українська література , 10.01.06 – теорія літератури, протягом одного року було прийнято до захисту й успішно захищено 5 дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук. В актуальній каденції захищено 8 дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук.

Склад ради К 20.051.13

 

Шифр спецради Шифр спеціальності Термін функціонування спецради Наказ МОНУ про відкриття спецради
К 20.051.13 10.01.01 «Українська література»

10.01.05 «Порівняльне літературознавство»

07.10.2016 – 07.10.2019 Наказ МОН 07.10.2016
№ 1222

Голова ради:
1.    Хороб Степан Іванович, д.філол.н. професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», спеціальність 10.01.01.

Заступник голови:
2.    Піхманець Роман Володимирович, д.філол.н., доцент, професор кафедри, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», спеціальність 10.01.01.

Вчений секретар:
3.    Вівчарик Наталія Михайлівна, к.філол.н., доцент, доцент кафедри, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», спеціальність 10.01.01.

Члени ради:
4.    Баран Євген Михайлович, к.філол.н., доцент, доцент кафедри, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», спеціальність 10.01.01;
5.    Бігун Ольга Альбертівна, д.філол.н., доцент, асистент кафедри, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», спеціальність 10.01.05;
6.    Гальчук Оксана Василівна, д.філол.н., доцент, професор кафедри, Київський університет імені Бориса Грінченка, спеціальність 10.01.05;
7.    Голод Роман Богданович, д.філол.н., професор, директор Інституту філології, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», спеціальність 10.01.05;
8.    Девдюк Іванна Василівна, к.філол.н., доцент, доцент кафедри, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», спеціальність 10.01.05;
9.    Козлик Ігор Володимирович, д.філол.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», спеціальність 10.01.05;
10.    Луцак Світлана Миколаївна, д.філол.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», спеціальність 10.01.01;
11.    Мафтин Наталія Василівна, д.філол.н., професор, професор кафедри, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», спеціальність 10.01.01;
12.    Ткачук Тамара Олексіївна, к.філол.н., доцент, доцент кафедри, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», спеціальність 10.01.05;
13.    Харлан Ольга Дмитрівна, д.філол.н., професор, професор кафедри, Бердянський державний педагогічний університет, спеціальність 10.01.05;
14.    Швець Алла Іванівна, к.філол.н., заступник директора з наукової роботи, Інститут Івана Франка НАН України, спеціальність 10.01.01;
15.    Яцків Наталія Яремівна, к.філол.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», спеціальність 10.01.05.

10.01.01 «Українська література» 10.01.05 «Порівняльне літературознавство»

Прізвище, ім’я,
по батькові
Тема дисертації Науковий керівник (консультант) Офіційні опоненти
Данилюк-Терещук Тетяна Ярославівна Міфокритичний дискурс демонологічної образності в літературі українського романтизму

Автореферат

Дисертація

Моклиця Марія Василівна Скупейко Лукаш Іванович

 

Крохмальний Роман Олексійович

Ковальчук

Галина Володимирівна

Н. Б. Кузякіна – дослідник української літератури ХХ століття

Автореферат

Дисертація

Саєнко Валентина Павлівна Панченко Володимир Євгенович

 

Гальченко Сергій Анастасійович

Верлата

Анна

Сергіївна

Поетика драматургії Василя Пачовського: своєрідність модерністського художнього мислення

Автореферат

Дисертація

Хороб

Степан

Іванович

Радишевський

Ростислав

Петрович

 

Балла

Евеліна

Юріївна

Касіян

Любов

Степанівна

Лірика Мелетія Кічури: специфіка індивідуального стилю

Автореферат

Дисертація

Луцак

Світлана

Миколаївна

Мейзерська

Тетяна

Северинівна

 

Райбедюк

Галина

Богданівна

Соколовська

Юлія

Степанівна

 Творчість Ірен Роздобудько у контексті української масової літератури

Автореферат

Дисертація

Мафтин

Наталія

Василівна

Мейзерська

Тетяна

Северинівна

 

Саєнко

Валентина

Павлівна

Смушак

Тетяна

Володимирівна

Концепт самотності та відчуження в українській та французькій літературі першої половини ХХ століття (на матеріалі автобіографічної повісті Наталени Королевої “Без коріння” та автобіографічного роману Ірен Немировськи “Вино самотності”)

Автореферат

Дисертація

Яцків

Наталія

Яремівна

Харлан

Ольга

Дмитрівна

 

Кравець

Ярема

Іванович

Марчук

Тетяна

Любомирівна

Типологія та поетика драматургії М. Куліша та Ю. О’Ніла

Автореферат

Дисертація

Девдюк

Іванна

Василівна

Александрова

Галина

Андріївна

 

Янченко

Інна

Олександрівна

Гросевич

Тарас

Володимирович

Жанрова специфіка романістики Анатолія Дімарова

Автореферат

Дисертація

Баран

Євген

Михайлович

Поліщук

Володимир

Трохимович

 

Насмінчук

Ірина

Анатоліївна