Зустріч співробітників Управління Державної служби якості освіти в Івано-Франківській області із професорсько-викладацьким складом Факультету філології

Третього березня  відбулася зустріч співробітників Управління Державної служби якості освіти в Івано-Франківській області із професорсько-викладацьким складом Факультету філології. Декан Факультету професор  Голод Р. Б., завідувач кафедри української літератури професор  Хороб С. І., завідувач кафедри словʼянських мов професор Лесюк М. П., гаранти освітніх програм: «Середня освіта (Українська мова і література)» – професор Мафтин Н.В., «Польська мова і література» – доцент Пелехата О. М., представники кафедри української мови (доцент Джочка І. Ф.), кафедри світової літератури і порівняльного літературознавства (доцент Спатар І. М.) обговорили із директором Управління Микитюк Г. І. та її заступницею Касіян Л. С. та співробітниками можливості і перспективи співпраці. Зокрема йшлося про реформу НУШ, про можливості практичної співпраці щодо підвищення кваліфікації вчителів у ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”, про організацію моніторингу якості набутих знань випускників факультету.

Важливо, що під час зустрічі було висловлено слушні міркування щодо подальшого вдосконалення ОП «Середня освіта (Українська мова і література)», “Середня освіта (Польська мова і література)” та інших ОП, що діють на випускових кафедрах Факультету філології

Дякуємо керівникам Управління Державної служби якості за цікаву і плідну зустріч, що буде мати практичне продовження в співпраці!