Захисти кандидатських дисертацій

Щиро вітаємо науковців з успішними захистами кандидатських дисертацій!

Стецьку Ірину Володимирівну “УКРАЇНСЬКА ҐОТИЧНА ПРОЗА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ: ҐЕНЕЗА, ЖАНРОВІ МОДЕЛІ, ХУДОЖНЯ СПЕЦИФІКА” (спеціальність 10.01.01 – українська література)

Науковий керівник:    доктор філологічних наук, професор  ГОЛОД РОМАН БОГДАНОВИЧ,

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», декан Факультету філології.

Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор АНТОФІЙЧУК ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ, ДВНЗ «Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича», професор кафедри української літератури; кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник

ЛЕГКИЙ МИКОЛА ЗІНОВІЙОВИЧ, завідувач відділу франкознавства Державної установи «Інститут Івана Франка Національної академії наук України».

Шмегу Катерину Михайлівну «Дискурс маскулінності у прозі Івана Франка» (спеціальність 10.01.01 – українська література).

Науковий керівник: доктор філологічних наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи ДУ «Інститут Івана Франка НАН України» Швець Алла Іванівна,

Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор, декан Факультету філології ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» Голод Роман Богданович;

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української літератури імені академіка Михайла Возняка Львівського національного університету імені Івана Франка Роздольська Ірина Володимирівна.