Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародному науковому конгресі “Василь Стефаник і світова культура”

Шановні колеги!

            Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародному науковому конгресі “Василь Стефаник і світова культура”, присвяченій 150-річчю з дня народження письменника, що відбудеться 13-14 травня 2021 р. на базі факультету філології Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника.

До участі запрошуються науковці, викладачі та співробітники навчальних закладів, аспіранти, магістранти, студенти.

 

До обговорення пропонуються такі питання:

 

— Провідні тенденції у розвитку світового письменства зламу століть і творчість Василя Стефаника;

— Інтертекстуальний вимір творчості Василя Стефаника;

— Творчість Василя Стефаника в контексті розвитку українського письменства кінця ХІХ-поч. ХХ ст.;

— Засади художнього мислення Василя Стефаника;

— Поетика малої прози Василя Стефаника;

— Мовно-стилістична палітра прозових творів Василя Стефаника;

— Компаративістський дискурс художнього слова Василя Стефаника;

— Традиції Василя Стефаника у сучасному письменстві.

 

Учасники конференції можуть запропонувати власну тему для обговорення в рамках тематики конференції.

Робоча мова конференції: українська.

Форми участі в конференції: доповідь із публікацією статті, доповідь без публікації, заочна участь: стендова доповідь та публікація статті.

Оргкомітет розгляне подані теми щодо їх відповідності тематиці конференції та повідомить про внесення їх до програми не пізніше 1 квітня 2021 року. Офіційне запрошення на конференцію буде надіслано електронною поштою за вказаною в заявці адресою до 30 квітня. Просимо обов’язково зазначити в заявці, чи потребуєте Ви запрошення в паперовому вигляді, і вказати точну адресу для його надсилання.

Для заочної участі в конференції потрібно до 1 травня 2021 року надіслати доповідь, належно оформлену, на вказану електронну адресу та оплатити публікацію поштовим переказом, скановану квитанцію надіслати електронною поштою. УВАГА! Заочним учасникам запрошення буде надіслано тільки електронною поштою.

У випадку очної участі подання статті, оплата публікації буде здійснюватися під час реєстрації.

Матеріали конференції будуть видані у «Прикарпатському віснику НТШ «Слово», який включено до переліку наукових фахових видань за дозволом МОН України.

Просимо надсилати заявки (теми доповідей, анотації), а також інформацію про себе (прізвище, ім’я, вчений ступінь, звання, посада, місце роботи, адреса електронної пошти) на електронну адресу оргкомітету конференції (доктора філологічних наук, професора Р. В. Піхманця,   електронна адреса kaf.lit@ukr.net ), кандидата філологічних наук, доцента Г. І. Марчук (gmarchuk@ukr.net).

До 10 травня 2021 р. чекаємо на адресу оргкомітету заявку з темою за адресою: вул. Шевченка, 57, Інститут філології, м. Івано-Франківськ вашого виступу. Диск і роздрук статті подавати безпосередньо на конференції.

Проїзд, харчування та перебування — коштом учасників. Організаційний внесок — 50 грн (сплачується при реєстрації).

Тексти доповідей подавати в обсязі 8-14 сторінок формату А-4, електронний варіант статті в текстовому редакторі MS Word, шрифт Times New Roman, кегль 14, інтервал 1,5; поля: ліворуч — 3 см, угорі, внизу — 2,5 см, праворуч — 2 см. Тексту передують анотація українською та англійською мовами із зазначенням ключових слів. Анотація англійською мовою починається прізвищем автора і назвою статті. На початку статті подається УДК, повне ім’я та прізвище автора, вчене звання і посада, вказується установа, у якій виконано дослідження. Посилання в тексті оформляються за зразком: [1,5], де перше число вказує номер посилання, а друге — сторінку джерела, звідки взято цитату. Список літератури подається в кінці тексту в алфавітному порядку, згідно з вимогами МОН України.