Піхманець Роман Володимирович

 

Доктор філологічних наук, професор

CV Викладача

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїНавчальні дисципліниКонтакти

Україна, С. Крихівці Івано-Франківської міськради, вул. Роксолани, 21, моб. тел. 0951057616

16 лютого 1958 року

Учитель української мови та літератури (1981), кандидат філологічних наук (1989), доктор філологічних наук (2013).

З листопада 1981 року по вересень 1984 року працював учителем української мови та літератури Миколаївської СШ Дніпропетровського р-ну Дніпропетровської обл., з листопада 1984 року по листопад 1987 року –  аспірант Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка АН УРСР. Від листопада 1987 року по травень 1993 року працював молодшим науковим співробітником і науковим співробітником відділу теорії літератури Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка АН УРСР. Від травня 1993 року – асистент, старший викладач, доцент, професор кафедри української літератури Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Заступник голови спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника. Відповідальний секретар фахового видання «Українознавчі студії» і член редакційної колегії фахового філологічного вісника НТШ «Слово».

Відповідальний, старанний, енергійний, уміє працювати в колективі й індивідуально, постійно займається самоосвітою.

Вільно володіє українською та російською мовами, зі словником – німецькою.

Pikhmanets Roman Volodymyrovych

PhD Doctor of Philological Sciences, Full Professor

Ukraine, the village of Krykhivtsi of Ivano-Frankivsk local council, 21 Roksolany St.mobile phone 0951057616

16th of February 1958

A teacher of the Ukrainian language and literature (1981), Candidate of Philological Sciences (1989), Doctor of Philological Sciences (2013).

From November 1981 till September 1984 worked as a teacher of the Ukrainian language and literature at Mykolaiv Secondary School of Dnipropetrovsk District in Dnipropetrovsk Region, from November 1984 to November 1987 − the postgraduate student at T. H. Shevchenko Institute of Literature of the A S of the USSR. From November 1987 until May 1993 worked as a junior research fellow and research fellow at the Department of the Theory of Literature at T. H. Shevchenko Institute of Literature of the AS of the USSR. From May 1993– an Assistant, Senior Lecturer, Associate Professor (Docent), Full Professor at the Ukrainian Literature Department at Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. The vice-head of the specialised scientific council for the defence of PhD (candidate) dissertations at Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. The executive secretary of the professional publication “Ukrainian Studies” and a member of the editorial board of SHSS (Shevchenko Scientific Society) professional philological bulletin “Word”.

Responsible, diligent, can work on a team and individually, constantly involved in self-education.

Fluent in Ukrainian and Russian languages, German – with a dictionary.

 

 

1.Піхманець Р. Із покутської книги буття: Засади творчого мислення Василя Стефаника, Марка Черемшини і Леся Мартовича: [монографія] / Роман Піхманець. – Серія «Бібліотека “ЛітАкценту”». – К.: Темпора, 2012. – 580 с. (31, 95 др. арк.).

Піхманець Р. Іван Франко і Василь Стефаник: Взаємини на тлі доби: [монографія] / НАН України. Львівське відділення Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка. – Франкознавча серія. Вип. 13; Інститут українознавства при Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника / Роман Піхманець; [наук. ред. М. З. Легкий]. – Львів, 2009. – 262 с. (21, 285 др. арк.).

3. Піхманець Р. Міфологічний дискурс Марка Черемшини / Роман Піхманець // Вісник Прикарпатського університету: Філологія / [гол. ред. колегії проф. С. І. Хороб]. – Івано-Франківськ, 2009–2010. – № 23–24. –        С. 92–100 (0, 75 др. арк.).

Піхманець Р. Структурно-семантична основа художнього мислення Марка Черемшини / Роман Піхманець // Слово і час. – 2010. – № 7. – 31–50 (1, 1 др. арк.).

Піхманець Р. Структуротворчі чинники художнього тексту Леся Мартовича / Роман Піхманець // Вісник Прикарпатського університету: Філологія / [гол. ред. колегії проф. С. І. Хороб]. – Івано-Франківськ,  2010. – Вип. 27–28. – С. 93–109 (1, 15 др. арк.).

6. Піхманець Р. Жанрова своєрідність циклу «Село за війни» Марка Черемшини / Роман Піхманець // Українознавчі студії / [гол. ред. проф.         В. В. Ґрещук]. – Івано-Франківськ, 2010–2011. – № 11–12. – С. 146–182         (1, 85 др. арк.).

7. Піхманець Р. Смислові глибини художнього простору Леся Мартовича / Роман Піхманець. – Слово і час. – 2011. – № 2. – С. 42–57          (0, 9 др. арк.).

8. Піхманець Р. Письменник і епоха: особливості взаємин на рубежі епох (творчий досвід «Покутської трійці») / Роман Піхманець // Вісник Прикарпатського університету: Філологія / [гол. ред. колегії проф.                 С. І Хороб]. – Івано-Франківськ, 2012. – Вип. 34–35. – С. 3–8 (0, 7 др. арк.).

Піхманець Р. У політичному театрі абсурду: художні рефлексії Леся Мартовича / Роман Піхманець // Вісник Прикарпатського університету: Філологія [гол. ред. колегії проф. С. І. Хороб]. – Івано-Франківськ, 2012–2013. – Вип. 38–39. – С. 167–178 (0, 85 др. арк.).

Піхманець Р. Таємниці мистецької галереї Леся Мартовича: Погляд крізь призму оповідання «Стрибожий дарунок» / Роман Піхманець //  Українознавчі студії [гол. ред. проф. В. В. Ґрещук]. – Івано-Франківськ, 2012–2013. – № 13–14. – С. 83–93 (0, 7 др. арк.).

Піхманець Р. «У своїм царстві…» [роман] / Роман Піхманець. – Снятин: ПрутПринт, 2010. – 252 с. (12, 75 др. арк.).

12. Піхманець Р. «Я чую себе насамперед русином, а потім радикалом»: національні екзистенціали Івана Франка / Роман Піхманець // Українознавчі студії / [гол. ред. проф. В. В. Ґрещук]. – Івано-Франківськ, 2009. – № 10. –     С. 220–257 (2, 25 др. арк.).

Піхманець Р. Містерії Заліської гори: становлення Марка Черемшини як творчої особистості / Роман Піхманець // Прикарпатський вісник НТШ [гол. ред. проф. В. М. Мойсишин]. – Серія: Слово / [ред. проф. С. І. Хороб]. – Івано-Франківськ, 2009. – № 2 (6). – С. 133–151 (0, 9 др. арк.).

14. Піхманець Р. Гротескові «ігри» Леся Мартовича / Роман Піхманець // Прикарпатський вісник НТШ / [гол. ред. проф. В. М. Мойсишин]. – Серія: Слово / [ред. проф. С. І. Хороб]. – Івано-Франківськ, 2010. – № 2 (10). –        С. 24–45 (1, 2 др. арк.).

15. Піхманець Р. Структурування художнього тексту Марка Черемшини (на матеріалі новели «Туга») / Роман Піхманець // Етнос і культура / [гол. ред. В. І. Кононенко]. – Івано-Франківськ, 2010. – № 6–7. –   С. 39–46 (0, 7 др. арк.).

16. Піхманець Р. Халамидник і забіяка: Психологічне підґрунтя художньої думки Леся Мартовича / Роман Піхманець // Дзвін. – 2011. –        Ч. 2. – С. 101–133 (2, 65 др. арк.).

Піхманець Р.В. Таємниці мистецької галереї Леся Мартовича : Погляд крізь призму оповідання “Стрибожий дарунок” // Українознавчі студії. — № 13-14, 2013. – С. 83-93. (0, 9 др.арк.)

18. Піхманець Р.В. У політичному театрі абсурду: Художні рефлексії Леся Мартовича // Вісник Прикарпатського університету: Філологія. – Івано-Франківськ, 2012–2013. Вип. 38–39. С. 167–178. (1, 2 др. арк.).

19. Піхманець Р.В. Дивосвіт художнього слова Василя Стефаника // Роман Піхманець // Стефаник В. Камінний хрест. Серія: Шкільна бібліотека української та світової літератури – Харків: Фоліо, 2013. – С. 81–114 (1,6 др. арк.).

20. Піхманець Р.В. Коментарі // Стефаник В. Камінний хрест. – Харків: Фоліо, 2013. – С. 115–123 (0,5 др. арк.).

21. Невідомі спомини про Івана Франка: нові штрихи до стосунків поета з галицько-руською інтелігенцією 199-216 2(30) 2015 Прикарпатський вісник НТШ: Слово


Теорія літератури

Основи наукових досліджень

Психологія художньої творчості

Основи поетики

Courses Taught

Theory of Literature

Foundations of Scientific Research

Psychology of Fictional Creative Work

Foundations of Poetics


E-mail: kaf.lit@ukr.net
Тел: 59-60-74
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника