Відбулось спільне засідання кафедр української літератури та української мови щодо введення в дію нового навчального плану ОП “Середня освіта (українська мова і література)” першого бакалаврського рівня вищої освіти

Після продуктивного обговорення більшістю голосів вирішено оновлений план винести на розгляд методичних та Вчених рад факультету й університету з метою введення його в дію у новому навчальному році.