Некролог

Професорсько-викладацький склад Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Факультет філології, кафедра української літератури щиро сумує з причини смерті патріарха сучасної української поезії, феноменального поета-пісняра, перекладача, науковця, Героя України, Почесного професора нашого університету, депутата кількох скликань Верховної Ради України Дмитра Васильовича Павличка. Такі самородки, як автор пісень «Два кольори», «Лелеченьки», «Яворина», народжуються «раз на століття» і вдячним народом цінуються впродовж віків.