28 березня 2024 року Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти організувало вебінар «Формування якісної освітньої програми за спеціальністю 035 Філологія».

З-поміж інших, учасниками вебінару були й представники Факультету філології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (проф. Олександр Солецький, гарант ОНП «Філологія» третього освітньо-наукового рівня освіти; проф. Марія Брус, гарант освітньої програми «Українська мова і література» (035 Філологія) другого освітньо-наукового рівня; доц. Ірина Бабій, гарант освітньої програми «Українська мова і література» (035 Філологія); доц. Наталія Вівчарик, експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти; доц. Оксана Залевська; доц. Ірина Джочка).

Учасники вебінару мали можливість послухати такі доповіді:

  • Кращі практики філологічної освіти в аспекті вивчення іноземних мов (спікер: Олена Єременко, заступниця Голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти);
  • Урахування стандарту вищої освіти при формуванні освітньої програми (спікер: Олександр Бондаренко, член ГЕР 03 «Гуманітарні науки», доцент Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка, директор перекладацької компанії ТОВ «Транслател»).
  • Підготовка до акредитації освітньої програми спеціальності 035 Філологія: аналіз та процедура (спікер: Ганна Денискіна, керівниця відділу акредитації освітніх програм секретаріату Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти).
  • Досвід проходження акредитаційних процедур / внутрішня система якості (спікер: Алла Корольова, проректорка Київського національного лінгвістичного університету). Отримана інформація і обмін досвідом стане корисним для удосконалення ОП.