Українська лірична драма кінця ХІХ – початку ХХ століття (Генеза, символічність, сценічність, музичність)

Нещодавно побачила світ книга доктора філологічних наук, професора, завідувача кафедри української літератури Факультету філології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Хороба Степана Івановича “Українська лірична драма кінця ХІХ – початку ХХ століття (Генеза, символічність, сценічність, музичність)” .

У виданні досліджено жанрові особливості української лірично-символістської драми кінця ХІХ – початку ХХ століття. Доведено, що така форма української драматургії означеного періоду має свої джерела, своєрідність поетики, що зв’язані з символізмом як типом модерністського художнього мислення та синтезом його моделей. Водночас з’ясовано, що цілий ряд таких п’єс українських авторів (В. Пачовського, Лесі Українки, Є. Карпенка, Ю. Липи, Л. Мосендза, С. Черкасенка, О. Олеся, В. Винниченка, М. Куліша, І. Кочерги, Я. Мамонтова та ін.), попри їх ідейно-естетичну самодостатність та різні періоди творення (ранній і пізній), типологічно близькі західноєвропейській лірично-поетичній символістській драмі зламу позаминулих століть.

Книжка розрахована на літературознавців і театрознавців, інших фахівців-філологів та культорологів, а також на широке коло читачів, що цікавляться розвитком української драматургії і театру.