Аспірантура / Докторантура

      ВСТУП ДО АСПІРАНТУРИ/ДОКТОРАНТУРИ

 

На кафедрі української літератури двадцять два роки функціонує аспірантура, а з 2006 року – докторантура зі спеціальності 10.01.01 – українська література. Упродовж останніх років на кафедрі української літератури захищено 6 докторських і 15 кандидатських дисертацій. Нині на кафедрі працює 4 доктори філологічних наук (3 як штатні, 1 як сумісник), 8 кандидатів філологічних наук, рекомендовано до захисту 2 докторські дисертації (доцент О. В. Слоньовська та докторант О.М. Солецький). Науковими керівниками цих та інших дисертаційних досліджень виступають проф. Хороб С. І. (під його орудою захищено 10 кандидатських і 2 докторські дисертації), проф. Голод Р. Б. (захищено 3 кандидатські дисертації і 1 докторську дисертацію), проф. Мафтин Н. В. (захищено 4 кандидатські дисертації), проф. Піхманець Р. В. (захищено 3 кандидатські дисертації), доцент Баран Є. М. (захищено 6 кандидатських дисертацій). Кафедра української літератури тісно співпрацює з Інститутом літератури імені Т. Г. Шевченка, Інститутом Івана Франка НАН України, а також Інститутом літературознавчих досліджень Польської академії наук, Варшавським, Ягеллонським університетами (Польща), Оломоуцьким університетом імені Палацького (Чехія), Українським Вільним Університетом (Мюнхен, Німеччина).

ВІДОМОСТІ ПРО СКЛАД

спеціалізованої вченої ради

для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук

за спеціальностями 10.01.01 – українська література, 10.01.05 – порівняльне літературознавство

Пункт 2.8 – мінімальна кількість членів ради – 15 осіб,

пункт 2.2 – дві третіх мають бути штатними працівниками установи, у тому числі серед докторів наук

 

п/п

Члени ради

Прізвище, ініціали, науковий ступінь

Працівники базової установи за спеціальністю 10.01.01

 

Працівники базової установи за

спеціальністю 10.01.05

 

Працівники інших установ за

спеціальністю 10.01.01

Працівники інших установ за

спеціальністю 10.01.05

 

1. Хороб С. І.

д.філол.н.

Хороб С. І.

д.філол.н.

2. Піхманець Р. В.

д.філол.н.

Піхманець Р. В.

д.філол.н.

3. Вівчарик Н. М.

к.філол.н.

Вівчарик Н. М.

к.філол.н.

4. Баран Є. М.

к.філол.н.

Баран Є. М.

к.філол.н.

5. Бігун О. А.

д.філол.н.

Бігун О. А.

д.філол.н.

6. Гальчук О. В.

д.філол.н.

Гальчук О. В.

д.філол.н.

7. Голод Р. Б.

д.філол.н.

Голод Р. Б.

д.філол.н.

8. Девдюк І. В.

к.філол.н.

Девдюк І. В.

к.філол.н.

9. Козлик І. В.

д.філол.н.

Козлик І. В.

д.філол.н.

10. Луцак С. М.

д.філол.н.

Луцак С. М.

д.філол.н.

11. Мафтин Н. В.

д.філол.н.

Мафтин Н. В.

д.філол.н.

12. Ткачук Т. О.

к.філол.н.

Ткачук Т. О.

к.філол.н.

13. Харлан О. Д.

д.філол.н.

Харлан О. Д.

д.філол.н.

14. Швець А. І.

д.філол.н.

Швець А.І.

д.філол.н.

15. Яцків Н. Я.

к.філол.н.

Яцків Н. Я.

к.філол.н.

2.4 – не менше половини  складу ради мають бути докторами наук;

пункт 2.6 – не менше п’яти фахівців з кожної спеціальності,

із них – не менше як чотири доктори наук

(серед докторів дві третіх – доктори з цієї спеціальності за дипломом)

п/п

Члени ради

Прізвище, ініціали, науковий ступінь за дипломом

Доктори наук за

спеціальністю 10.01.01

у раді

Доктори наук за

спеціальністю 10.01.05

у раді

Кандидати наук за

спеціальністю 10.01.01

у раді

Кандидати наук за

спеціальністю 10.01.05

у раді

1. Хороб С. І.

д.філол.н.

10.01.01

Хороб С. І.

д.філол.н.

2. Піхманець Р. В.

д.філол.н.

10.01.01

Піхманець Р. В.

д.філол.н.

 

3. Вівчарик Н. М.

к.філол.н.

10.01.01

Вівчарик Н. М.

к.філол.н.

4. Баран Є. М.

к.філол.н.

10.01.01

Баран Є. М.

к.філол.н.

5. Бігун О. А.

д.філол.н.

10.01.05

10.01.01

Бігун О. А.

д.філол.н

6. Гальчук О. В.

д.філол.н.

10.01.05

Гальчук О. В.

д.філол.н.

 

7. Голод Р. Б.

д.філол.н.

10.01.01

Голод Р. Б.

д.філол.н.

 

8. Девдюк І. В.

к.філол.н.

10.01.05

Девдюк І. В.

к.філол.н.

9.. Козлик І. В.

д.філол.н.

10.01.06

Козлик І. В.

д.філол.н.

10. Луцак С. М.

д.філол.н.

10.01.06,

10.01.01

Луцак С. М.

д.філол.н.

 

11. Мафтин Н. В.

д.філол.н.

10.01.01

Мафтин Н. В.

д.філол.н.

12. Ткачук Т. О.

к.філол.н.

10.01.05

Ткачук Т. О.

к.філол.н.

 

13. Харлан О. Д.

д.філол.н.

10.01.05

Харлан О. Д.

д.філол.н.

 

14. Швець А. І.

д.філол.н.

10.01.01

Швець А.І.

д.філол.н.

15. Яцків Н. Я.

к.філол.н.

10.01.05

Яцків Н. Я.

к.філол.н.