Магістерські роботи

Спеціальність         035 Філологія «Українська мова і література»

Освітній рівень       Маґістр

Форма навчання     Денна

 

№ з/п ПІБ студента Тема роботи Науковий керівник Рецензент
1. Бачкур Софія Євгенівна Проблематика й поетика мемуаристики Софії Яблонської д.ф.н., проф.

Мафтин Н. В.

.

к.ф.н., доц.

Ципердюк О. Д.

2. Грицюк Марія Сергіївна Творчість Василя Рябого в сучасному літературному процесі: між поетичним каноном та експериментом к.ф.н., доц.

Баран Є. М.

к.ф.н, доц.

Пітель В. І.

3. Кохман Надія Петрівна Проза В. Рутківського в контексті розвитку української дитячої літератури к.ф.н., доц.

Вівчарик Н. М.

к.ф.н, доц.

Іванишин Н. Я.

2. Кузьмин Мар’яна Романівна Екзистенціальна парадигма творчості Бориса Антоненка-Давидовича к.ф.н., доц.

Процюк Л. Б.

к. ф. н., доц.

Пена Л. І.

 

3. Федорів Марія Володимирівна Роман Володимира Винниченка «Записки Кирпатого Мефістофеля» в кінематографічній інтерпретації д. ф. н., проф.

Хороб С. І.

д. ф. н., проф.

Голянич М. І.

 

Спеціальність         035 Філологія, 014 Середня освіта «Українська мова і література»

Освітній рівень       Маґістр

Форма навчання     Заочна

 

№ з/п ПІБ студента Тема роботи Науковий керівник Рецензент
1. Абрамів Анастасія Дмитрівна Проза Дмитра Білого: сюжетно-композиційні особливості к.ф.н., доц.

Процюк Л. Б.

.

к.ф.н., доц.

Думчак І. М.

 

2. Фотуйма Ірина Володимирівна Психотип жінки-героїні в сучасній українській прозі (на матеріалі творчості  письменниць Прикарпаття) к.ф.н., доц.

Баран Є. М.

д.ф.н, проф.

Лесюк М. П.

3. Городецька (Доцяк)

Оксана

Романівна

Сучасна українська химерна проза (на матеріалі творів Поліни Кулакової «Дівчина, яку ми вбили» та «Корсо») д.ф.н., проф.

Мафтин Н. В.

к.ф.н, доц.

Бабій І. О.

4. Буній Марія Романівна Сучасний український детектив (на матеріалі твору Лесі Демської «Літо психіатра») д.ф.н., проф.

Мафтин Н. В.

к. ф. н., доц.

Ципердюк О. Д.

 

5. Мельникович Мар’яна Іванівна Жанрово-стильові особливості тетралогії Дари Корній «Зворотний бік» д.ф.н., проф.

Мафтин Н. В.

к. ф. н., доц.

Семенюк О. А.

 

6. Турко Ірина Володимирівна

 

Художній світ прози Романа Андріяшика

 

к.ф.н., доц.

Процюк Л. Б.

.

к.ф.н., доц.

Пена Л. І.

 

7. Христук Ольга Тарасівна Функціональність художньої деталі у малій прозі Григора Тютюнника д.ф.н., проф.

Хороб С. І.

д.ф.н, проф.

Голянич М. І.

8. Бойчук Ірина Богданівна Іван Франко і німецька література: проблеми впливу і рецепції к.ф.н., доц.

Вівчарик Н. М.

к.ф.н, доц.

Джочка І. Ф.

9. Василюк Марія Володимирівна П’єса М. Куліша  «Патетична соната» у контексті розвитку української ліричної драматургії к.ф.н., доц.

Вівчарик Н. М.

к. ф. н., доц.

Іванишин Н. Я.

 

10. Крижанівська Марта Петрівна Психоаналітичний дискурс повісті «Третя революція» В. Підмогильного д. ф. н., проф.

Піхманець Р. В.

к. ф. н., доц.

Пітель В. І.

11. Бенюк Христина Миколаївна Історична романістика Юрія Мушкетика: від реальності до художньої правди к.ф.н., доц.

Процюк С. В.

к.ф.н, доц.

Думчак І. М.

12. Петросаняк Тетяна Іллівна Поетичний універсум Віри Вовк: світоглядна та художньо-стильова своєрідність к.ф.н., доц.

Курінна Н. С.

к. ф. н., доц.

Бабій І. О.

 

13. Сорока Вікторія Денисівна Поетика історико-біографічної романістики Романа Іваничука к. ф. н., доц.

Курінна Н. С.

к. ф. н., доц.

Семенюк О. А.

14. Михалків Ярослава Юріївна  Історична проза Романа Іваничука: система образів і характерів к. ф. н., доц.

Залевська О. М.

к. ф. н., доц.

Бабій І. О.

15. Яковин Юлія Андріївна Своєрідність прози Катерини Мотрич (особливості проблематики та поетики) к.ф.н., доц.

Вівчарик Н. М.

к.ф.н, доц.

Іванишин Н. Я.

16. Литвин Оксана Михайлівна Художні особливості прози В. Нестайка для дітей к. п. н., проф.

Слоньовська О. В.

к. ф. н., доц.

Пославська Н. М.

17. Лакатиш (Росущан) Марина Василівна Творчість Олеся Бердника в контексті сучасної української фантастики: порівняльно-типологічний вимір к. ф. н., доц.

Залевська О. М.

к. ф. н., доц.

Пена Л. І.

18. Чубан Ганна Михайлівна Проза  Володимира Дрозда (на матеріалі творів «Ирій» і «Білий кінь Шептало»): своєрідність епічного мислення к. ф. н., доц.

Залевська О. М.

к. ф. н., доц.

Мартинець А. М.

19. Григірчик Любов Степанівна Поетична творчість Юрія Клена: особливості світовідображення к. ф. н., доц.

Залевська О. М.

к. ф. н., доц.

Марчук Г. І.