Магістерські роботи

МАГІСТЕРСЬКІ РОБОТИ (2020-2021 н. р.)

 

Спеціальність           035 Філологія 035.01 Українська мова і література

ОР                              Магістр

Форма навчання       денна

№ п/п Прізвище ім’я, по батькові Тема дипломної роботи Науковий керівник Рецензент
1 Мадій Марта Художнє моделювання образу митця у творчості Степана Процюка к.ф.н., доц. Вівчарик Н. М.  

к.ф.н., доц. Джочка І. Ф.

2 Калитяк Вероніка Елементи натуралізму в творчості Василя Стефаника д.ф.н., проф. Голод Р. Б.
4 Полько Ольга Поетика натуралізму у творах Івана Франка на кримінальну тематику  д.ф.н., проф. Голод Р. Б.
5 Махник Оксана Жанрово-стильове новаторство малої прози Володимира Винниченка д.ф.н., проф. Піхманець Р. В.  

к.ф.н., доц. Пітель В. І.

 

 

 

Спеціальність           035 Філологія 035.01 Українська мова і література

ОР                              Магістр

Форма навчання       заочна

№ п/п Прізвище ім’я, по батькові Тема дипломної роботи Науковий керівник Рецензент
1  

Бобик Юліанна

Творчість Мирослава Дочинця:жанрово-стильова своєрідність д.ф.н., проф. Хороб С. І. д.ф.н., проф. Голянич М. І.
2  

Церковнюк Тетяна

Художня самодостатність есеїстки Юрія Андруховича д.ф.н., проф. Хороб С. І. д.ф.н., проф. Голянич М. І.
4  

Мацькевич Ірина

Філософія релігії у творчості Івана Франка д.ф.н., проф. Піхманець Р. В. к.ф.н., доц. Бабій І. О.
5  

Мазур Мар’яна

Постать і творчість Володимира Винниченка в художній літературі: автобіографічне та біографічне к.ф.н., доц.

Процюк Л. Б.

к.ф.н., доц. Пена Л. І.
6 Чернявська Вікторія Історична романістика Василя Шкляра: специфіка жанру і стилю к.ф.н., доц.

Процюк Л. Б.

к.ф.н., доц. Думчак І. М.
9 Свачій Василина Жанрово-стильові особливості романів Володимира Лиса «Століття Якова» і «Соло для Соломії» к.ф.н., доц.. Вівчарик Н. М.  

к.ф.н., доц.. Іванишин Н. Я.

 

Спеціальність           014 Середня освіта 014.01 Українська мова і література

ОР                              Магістр

Форма навчання       заочна

№ п/п Прізвище ім’я, по батькові Тема дипломної роботи Науковий керівник Рецензент
1 Стронський Олексій Інтерактивні форми роботи на уроках української літератури (на матеріалі вивчення творчості Т. Шевченка в 9 класі ЗОШ). д.ф.н., проф.. Мафтин Н. В. к.ф.н., доц. Ципердюк О. Д.
2 Ясінська Мар’яна Розвиток критичного мислення учнів на уроках української літератури в старших класах загальноосвітньої школи д.ф.н., проф.. Мафтин Н. В. к.ф.н., доц. Бабій І. О.
3 Войтович Наталія Методика викладання у школі творчості Галини Пагутяк д.ф.н., проф.. Мафтин Н. В. к.ф.н., доц. Семенюк О. А.
4 Крушельницька Марія  

Методика вивчення новели Григора Тютюнника «Три зозулі з поклоном»

д.ф.н., проф. Піхманець Р. В. к.ф.н., доц. Джочка І. Ф.