Презентація багатотомного видання творів Всасиля Стефаника

17 грудня  у ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” відбулась презентація багатотомного видання творів Василя Стефаника

У першому томі першої книги (редактор і упорядник Роман Піхманець) вміщено автобіографії та автобіографічні твори письменника, його поезії в прозі, новели, інші редакції й варіанти його окремих творів, а також незакінчені твори, публіцистичні та літературно-критичні статті новеліста і додатки з його промов, привітань, виступів. У розлогих примітках упорядник конкретизує час, місце видання прози Василя Стефаника, його виступів, численних додатків, а також подає пояснення слів , вжитих письменником у своїх текстах. Завершує том ґрунтовна післямова упорядника «Метафізика крові».

У першому томі другої книги подано систематизований епістолярій Василя Стефаника, хронологічний покажчик його листів, а також  примітки і додатки до них (редактор і упорядник Євген Баран). Доречно зауважити, що в цьому томі чимало листів подається вперше: упорядник віднайшов їх в архівах, у численних публікаціях ще з минулого століття, у приватних колекціях, в родинних збереженнях сім’ї Стефаників зі Львова… Завершує том містка післямова упорядника «Василь Стефаник: «Моя література – в моїх листах».

У другому томі подано твори Василя Стефаника іноземними мовами (редактор і упорядник Степан Хороб). Тут представлено переклади прози письменника різними мовами і різного часу. Спочатку йде блок перекладів слов’янськими мовами (починаючи з польської – найпершої з тих, хто ввів українського автора ще на початку минулого століття у європейський, зокрема польський світ). Потім йде блок перекладів романо-германськими мовами. І завершується том найсвіжішими перекладами Василя Стефаника (вже у 2017 році) китайською мовою. Звісна річ, що не можливо в одному томі відобразити перекладацьке багатство іномовної інтерпретації прози письменника, тому упорядник зважав на те, аби презентувати це перекладацьке багатство, по-перше, урізноманітнено, а по-друге, зважаючи на хронологію його появи. Відтак у томі здебільшого вміщено переклади творів Василя Стефаника, яким уже близько пів століття або й більше років (виняток становить хіба що переклад китайською мовою). На жаль, поза його межами залишилися переклади творів нашого краянина білоруською, литовською. латвійською, грузинською, грецькою, узбецькою, казахською та ін. Завершується том україномовною та англомовною статтями-післямовами «Василь Стефаник у транслятологічних вимірах», автор яких Степан Хороб веде ґрунтовну розмову про Стефаника як перекладача і про переклади творів письменника іншими мовами, специфіку іномовної інтерпретації слов’янськими та романо-германськими мовами прози письменника.

І, нарешті, третій том – прижиттєве зібрання творів Василя Стефаника. Упорядники Роман Піхманець та Іванна Юрчук свідомо відібрали шість збірок новел прозаїка, що побачили світ ще за його життя. Репринтним способом їх відновлено і дбайливо систематизовано. До речі, усі щойно видані чотири книги творів Василя Стефаника витримані в тематичному й хронологічному принципах укладання. Всі упорядники свідомо дотримувалися цього правила.

Готуючи до друку це багатотомне видання, його укладачі та редактори, звісна річ, намагалися уникнути помилок попередників-видавців і всіляко прагнули наблизити запропоновані художньо-публіцистичні та епістолярні тексти до їх першооснови (хоча й не завжди  це вдавалося повною мірою) – поповнювали купюровані колись окремі місця з новел та листів, публіцистичних виступів та заяв, максимально зберегли їх мовну специфіку. Цьому, до речі, сприяє й подання репринтним способом збірок новел письменника, що вийшли друком ще за його життя, а також переклади його творів (в різний час і різними мовами).

Відгук

http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2021/01/26/195621.html