Захисти магістерських робіт 2020

Упродовж навчання у магістратурі на кафедрі української літератури студенти обрали темою своїх наукових досліджень різноманітні аспекти літературознавства. Актуальність і новизна вже були окреслені вже у назві майбутньої роботи. Крім того рівень їх виконання був доволі високим, що засвідчують результати захисту. Серед  магістерських праць з українського літературознавства більшість спрямовані на вивчення явищ, ідейно-художніх особливостей національного класичного письменства, і  на з’ясування есетичної своєрідності творчості сучасного автора.Варто відзнатичи, що студенти спеціальності 014 Середня освіта вдало  зреалізували методичний аспект у своїх магістерських дослідженнях.

Всі магістерські праці під керівництвом викладачсів кафедри були виконані з урахуванням вимог, що ставляться до такого виду студентських наукових досліджень ( обов’язковість теоретико-методологічного розділу й відповідної кількості практичних розділів, чітка постановка проблеми, конкретизація мети і завдань, а також аргументовані доводи і висновки в кожному із задекларованих розділів, зокрема у загальних висновках). Варто відзначити уміння магістрантів самостійно мислити, аналізувати ті чи ті літературно-естетичні явища як з історії української літератури, так і з теорії та методології літературознавства. Всі студенти успішно пройшли перевірку системи “антиплагіат”, вчасно опублікували за темою магістерської праці статті.