Шановні аспіранти! Пропонуємо перелік фахових видань України для публікації результатів досліджень

Шановні вчені-філологи!

Наша наукова спільнота з перших днів війни змогла організуватися та об’єднала наукові журнали з філологічних наук, забезпечивши безперервність виходу номерів журналів попри всі труднощі, які створює для нас клята війна.

Коли наукові журнали інформували про підтримку вчених-філологів у березні, ми всі сподівалися, що незабаром в Україну повернуться мир і безпечне життя. Оскільки цього, на жаль, на цей час ще не сталося, ми повідомляємо вам, що підтримка вчених-філологів науковими журналами триватиме впродовж 2022 року та до кінця 2023 року.

Кожен, хто опублікує статтю в одному із зазначених видань після 1 вересня 2022 року на загальних умовах зі сплатою публікаційного внеску, матиме можливість двічі впродовж поточного року та до кінця 2023 року безоплатно опублікувати свій доробок у наступних номерах цього самого журналу. Ми продовжуємо підтримувати кожного науковця в цей складний час!

Ми також отримали підтримку українського видавництва – Видавничого дому «Гельветика», що полягає в можливості для українських учених-політологів безоплатно опублікувати статтю в журналі «Китаєзнавчі дослідження».

Для вашої зручності було вибрано єдину дату подання матеріалів – 30 вересня, до якої ви можете направити свої статті.

У разі виникнення запитань ви можете звернутися до співробітників видавництва, контакти яких зазначені на сайтах журналів. Ми на зв’язку!

Закарпатські філологічні студії
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету.
Серія «Філологія»
Південний архів (філологічні науки)
Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка
Китаєзнавчі дослідження
Наукові праці Міжрегіональної Академії управління
персоналом. Філологія

KELM (Knowledge, Education, Law, Management)