Презентація-обговорення освітньо-наукової програми «Філологія»

26.10.2022 року відбулася презентація-обговорення освітньо-наукової програми «Філологія» третього рівня вищої освіти членами робочої групи з аспірантами першого року навчання. Здобувачів кваліфікації доктора філософії ознайомили з структурно-логічною схемою ОНП, дисциплінами обов’язкового та вибіркового циклів, можливостями формування наукової траєкторії в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника, нормативними документами щодо здобуття ступеня доктор філософії, порядком присудження ступеня доктора філософії (Постанова КМУ від 12.01.2022 №44), фаховими виданнями зі спеціальності, що створені в університеті. У діалогічній формі комунікації стейголдерів було узгоджено та спроєктовано корисні для усіх учасників освітньо-наукового процесу удосконалення, зокрема, форми обміну інформацією, можливості взаємоконсультування, налагодження міжгалузевої наукової взаємодії, міжнародного контактування, а також окреслено комплекс актуальних для сучасної філології наукових проблем.