Педагогічна практика аспірантів

Педагогічна практика в системі вищої освіти здобувачів третього освітньо-наукового рівня підготовки доктора філософії (Phd) – це один із етапів професійної підготовки здобувачів вищої освіти до науково-педагогічної діяльності, який спрямований на формування професійно-педагогічних компетентностей щодо здійснення освітнього процесу в закладах вищої освіти.
Метою проходження педагогічної практики аспірантів є вироблення і закріплення педагогічних навичок, вдосконалення знань необхідних для роботи у ЗВО, формування системи компетентностей майбутніх науково-педагогічних працівників, здатних здійснювати аналітичне осмислення стану та перспектив розвитку сфери освіти, створювати та впроваджувати новий зміст освіти та новітні методики, технології навчання та формування вмінь застосовувати отриманні знання та навички у навчально-виховному процесі  під час виконання функції викладача.
Магістрантка 2 курсу Мадій Марта Володимирівна провела відкрите заняття “Творчість Степана Процюка в контексті сучасної української літератури”. Змістовий матеріал лекції відображав й результати її наукового дослідження, адже темою  дисертаційної праці є «Психоаналітичні та когнітивні моделювання художніх концептів у творчості Степана Процюка».