Державна атестація на Факультеті філології

На Факультеті філології завершує свою роботу державна екзаменаційна комісія з української мови з методикою викладання та української літератури з методикою викладання спеціальностей 014 Середня освіта (українська мова і література) та 035 Філологія. Українська мова і література денної та заочної форм навчання.

Наукові дослідження бакалаврантів показали високий рівень фахових знань та відзначилися новизною.

Екзаменатори Державної атестаційної комісії відзначили актуальність та належний рівень захисту наукових досліджень бакалаврантів та запропонували продовжувати свою роботу під час навчання у магістратурі.