Відбувся захист дисертації Костриби Ольги Василівни на тему «Віднумеративні словотвірні гнізда: структурний, семантичний, когнітивний виміри», підготовлену для здобуття наукового ступеня доктора філософії (PhD) у галузі знань 03 Гуманітарні науки зі спеціальності 035 Філологія під керівництвом доктора філологічних наук, професора кафедри української мови Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника – Ґрещука Василя Васильовича.
Спеціалізовану раду ДФ 20 051.061 утворено відповідно до ухвали Вченої ради Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (протокол № 07 від 30.08.2023року) та затверджено наказом ректора Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника № 634 від 31.08.2023 року у такому складі:
  Голова ради:
  • доктор філологічних наук за спеціальністю 10.02.01 – українська мова, доцент, завідувач кафедри української мови Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Брус Марія Петрівна.
  Рецензенти:
  • кандидат філологічних наук за спеціальністю 10.02.01 – українська мова, доцент кафедри української мови Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Пена Любов Іванівна.
  • кандидат філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 – германські мови, доцент кафедри англійської філології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Дойчик Оксана Ярославівна.
  Опоненти:
  • доктор філологічних наук за спеціальністю 10.02.01 – українська мова, професор кафедри української мови Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка Кушлик Оксана Павлівна.
  • доктор філологічних наук за спеціальністю 10.02.01 – українська мова, доцент кафедри сучасної української мови Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Гуцуляк Тетяна Євгенівна.
Рецензенти, опоненти та голова ради висловили критичні міркування щодо неоднозначності вирішення лінгвістичних проблем і слушні побажання.
Особливо цінними були рекомендації наукового керівника щодо майбутніх векторів наукових пошуків дослідниці. 
У результаті дискусії «за» проголосувало 5 членів ради.
На підставі результатів відкритого голосування спеціалізована вчена ДФ 20 051.061 Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Міністерства освіти і науки України, м. Івано-Франківськ присуджує Кострибі Ользі Василівні ступінь доктора філософії (PhD) у  галузі знань 03 Гуманітарні науки за спеціальністю 035 Філологія.