Освітні програми та забезпечення спеціальностей

Спеціальність 014 Середня освіта (Українська мова і література)

ОР Магістр

Освітня програма

Відгуки стейкхолдерів на ОП

Навчальний план 2018

Навчальний план 2020

Інформаційний пакет ЄКТС

Пояснювальна записка

Відомості про кадрове забезпечення

Відомості про матеріально-технічне забезпечення

Відомості про навчально-методичне забезпечення

Відомості про інформаційне забезпечення

Зведені відомості

Відомості про самооцінювання

 

 

Спеціальність 014 Середня освіта

Спеціалізація 014.01 Українська мова і література

ОР Бакалавр

Освітня програма

Відгуки стейкхолдерів на ОП

Навчальний план 2016

Навчальний план 2019

Пояснювальна записка

Відомості про матеріально-технічне забезпечення

Відомості про навчально-методичне забезпечення

Відомості про інформаційне забезпечення

Зведені відомості

ПРОТОКОЛ ОБГОВОРЕННЯ ЗАУВАЖЕНЬ І ПРОПОЗИЦІЙ ЕГ НАЦІОНАЛЬНОГО АГЕНТСТВА, ЯКА ПРОВОДИЛА АКРЕДИТАЦІЙНУ ЕКСПЕРТИЗУ ОП СЕРЕДНЯ ОСВІТА (УКРАЇНСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА) БАКАЛАВРСЬКОГО РІВНЯ